Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 139
Tập 27, số 3 2017 PB

Một số yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2013-2015

Some risk factors of ventilator-associated pneumonia in patients aged more than one moth old at the National Children’s Hospital, 2013 -2015
Tác giả: Lê Xuân Ngọc, Lê Thanh Hải, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Viêm phổi liên quan đến thở máy ở trẻ em (VPTM) là một loại nhiễm khuẩn bệnh viện nặng và rất phổ biến trong các khoa hồi sức cấp cứu Nhi khoa. Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm phát hiện một số yếu tố nguy cơ của VPTM ở bệnh nhi ngoài lứa tuổi sơ sinh. Phương pháp: nghiên cứu bệnh – chứng. Tổng số 368 bệnh nhi ngoài lứa tuổi sơ sinh thở máy tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh Viện Nhi Trung ương từ 10/2013 đến 11/2015 đã được lựa chọn vào nghiên cứu. Ca bệnh là những bệnh nhân có VPTM đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán của CDC Hoa Kỳ. Ca chứng gồm những bệnh nhi thở máy nhưng không xuất hiện VPTM trong suốt quá trình điều trị. Nhóm ca bệnh được phân tích với nhóm ca chứng theo tỷ lệ 1:2, bao gồm 125 ca bệnh và 243 ca chứng. Kết quả: Phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 3 yếu tố nguy cơ độc lập thực sự liên quan tới VPTM, bao gồm: suy giảm miễn dịch (OR: 2,44), hút nội khí quản > 6 lần/ngày (OR:3,26) và thời gian thở máy > 10 ngày (OR: 9,26). Kết quả nghiên cứu cho thấy cần có biện pháp phòng ngừa VPTM nghiêm ngặt đối với trẻ có suy giảm miễn dịch, chỉ hút nội khí quản khi cần thiết và rút ngắn thời gian thở máy xuống dưới 10 ngày có thể giúp giảm tỷ lệ VPTM ở trẻ ngoài lứa tuổi sơ sinh.
Summary:
Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most commonly encountered hospital-acquired infections in intensive care units and VAP is associated with significant morbidity and high cost of care. The objective of this study is: to evaluate some risk factors of VAP in patients aged more than 1 month old. Methods: This was a case - control study involving 368 patients on mechanical ventilation (VAP group = 125; control group = 243), at the National Children’s Hospital, from 2013 to 2015. Results: The comparison of the VAP group with the control group revealed that, in the former, the percentage of immunodeficiency was significantly higher (p < 0,004), as well selp – extubation (p = 0,05), ET aspiration > 6 times/day (p < 0,001), tracheotomy (p = 0,003), time on mechanical ventilation (TMV) > 10 days (p < 0,001) and time in ICU (TICU) > 20 days (p < 0,001). There was no significant difference in age, sex; PRISM III-24 score; antibiotic, H2- blocker, steroids, blood transfusion treatment and vascular invasive procedures (CVP, artery catheterization, hemo-filtration). Multiple logistic regression analysis demonstrated that immunodeficiency (OR = 2,44)], ET aspiration > 6 times/day (OR = 3,26) and TMV > 10 days (OR= 9,26 were independent risk factor for the development of VAP. Conclusions: We must respect to the VAP prevention bundle and reduce ET aspiration below 6 times/day and TMV below 10 days in order to VAP prevention in patients more than one month old.
Từ khóa:
Viêm phổi liên quan đến thở máy, yếu tố nguy cơ, trẻ em.
Keywords:
ventilator-associated pneumonia, risk factors, children
File nội dung:
o1703p139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log