Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 162
Tập 27, số 3 2017 PB

Xây dựng chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học anti - HCV

Development of external quality assessment scheme for anti – HCV serology testing
Tác giả: Trần Tôn, Nguyễn Kim Ngân, Cao Thị Thu Cúc, Trần Thị Tuyết Nga, Lương Quế Anh, Lê Chí Thanh, Nguyễn Văn Hải
Tóm tắt:
Việc tăng cường đảm bảo chất lượng cho xét nghiệm hiện nay là vấn đề rất được quan tâm. Viện Pasteur Thành phố (Tp.) Hồ Chí Minh tiến hành thí điểm chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể toàn bộ kháng HCV (Anti-HCV) nhằm tiến tới giúp cung cấp một công cụ hỗ trợ đảm bảo chất lượng cho các phòng xét nghiệm với chi phí phù hợp. Mẫu ngoại kiểm được sản xuất dựa trên quy trình chuẩn đã được công nhận đạt chuẩn ISO17043:2010 cho đơn vị cung cấp chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học. Phân tích kết quả dựa trên phương pháp so sánh nhóm tham chiếu. Kết quả chương trình cho thấy, có 35 phòng xét nghiệm tham gia thực hiện 45 lượt xét nghiệm bằng 3 nhóm sinh phẩm chính: Cobas – Roche (n=16), Architect – Abbott (n=15), và các thử nghiệm nhanh (n=14). Phân tích kết quả thử nghiệm ghi nhận có 4/35 (11,4%) phòng xét nghiệm có kết quả không tương đồng với kết quả tham chiếu, tất cả đều trên các sinh phẩm nhanh. Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh bước đầu đã triển khai thí điểm thành công chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học Anti-HCV. Việc tự cung cấp chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm này tại Việt Nam là hết sức cần thiết trong chiến lược dài hạn nhằm tận dụng tối đa nguồn lực trong nước để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động đảm bảo chất lượng cho xét nghiệm này.
Summary:
Enhancing testing quality assurance is a concerned issue today. Pasteur Institute ofHo Chi Minh City has implemented a trial of External Quality Assessment for Anti-HCV Serology Testing in order to provide a quality assurance tool for the laboratories with reasonable cost. The EQA panel has produced by procedures accredited to conform with the reqirements of ISO 17043:2010, international standard for EQA provider. Data analysis was based on group consensus analysis method. There were 35 laboratories participating in the trial with 45 panel performances by 3 kinds of test kits: Cobas – Roche (n=16), Architect – Abbott (n=15) and rapid test kits (n=14). Results showed that, 4/35 (11.4%) laboratories reported discordant results with the reference values. All of discordant results were from rapid test kits. Pasteur Institute of Ho Chi Minh City has successfully implemented The External Quality Assessment Program for Anti-HCV serology testing. Self-organizing an EQA program for anti-HCV testing is very essential in long-term strategy in Vietnam. That will help Vietnam use effectively national resources to serve for quality assurance activities on this test.
Từ khóa:
Anti-HCV, ngoại kiểm, huyết thanh học
Keywords:
Anti-HCV, External Quality Assessment (EQA), serology
File nội dung:
o1703p162.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log