Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 168
Tập 27, số 3 2017 PB

Thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan

The situation on seasonal influenza vaccination of health workers in Dong Da district, Ha Noi city in 2014 and some related factors
Tác giả: Hà Thị Cẩm Vân, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Lê Thị Kim Ánh, Phan Lê Thu Hằng, Dương Thị Hồng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ tháng 01/2015 – 6/2015 thông qua phỏng vấn 276 đối tượng bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế năm 2014 chỉ đạt 14% (38/276). Các yếu tố thúc đẩy chính tác động đến quyết định tiêm vắc xin cúm của nhân viên y tế bao gồm: sử dụng vắc xin để bảo vệ sức khỏe (73,68%), tính hiệu quả của vắc xin cúm(44,74%), tính an toàn của vắc xin cúm mùa (36,84%). Các yếu tố cản trở chính tác động đến việc tiêm vắc xin cúm mùa của đối tượng nghiên cứulà vấn đề chi phí vắc xin cao (48,73%), sự lo lắng về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin (38,77%). Có mối liên quan giữa các yếu tố về tiền sử mắc cúm (OR = 13,16, CI: 1, 27 – 126,30), số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế (OR = 0,25, CI: 0,06 – 0,98), kiến thức (OR = 4,82, CI: 1,90 – 12,3) và thái độ của nhân viên y tế(OR = 6,36, CI: 1,84 – 21,9) và việc quyết định tiêm hay không tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế.
Summary:
Analyticalcross-sectional descriptive study aiming to describe the current status of seasonal influenza vaccination and a number of factors related to seasonal influenza vaccination of health workers in Dong Da District, Hanoi City was conducted from January – June 2015. The study was conducted through interviews with 276 health workers currently working in Dong Da Hospital, District Health Center and Health Station at 21 wards in Dong Da District using designed questionnaires. The results showed that the rate of seasonal influenza vaccination of health workers in Dong Da District in 2014 was very low at 14% (38/276). Main motivating factors affecting decision toward flu vaccination of health workers according to study subjects include: “Using a vaccine to protect their own health of themselves and their families” accounting 73.68%, “seasonal flu vaccine is effective in preventing seasonal flu” accounting for 44.74%, “seasonal influenza vaccine is safe,” accounting for 36.84%. Main factors impeding the impact of seasonal flu vaccination of the study subjects are high-cost vaccines (accounting 48.73%), worries about the safety and effectiveness of vaccines (38.77%). There was a relation between elements of the prehistoric of influenza (OR = 13.16, CI: 1, 27 to 126.30), years of experience in the field of health (OR = 0.25, CI: 0 , 06-.98), knowledge (OR = 4.82, CI: 1.90 to 12.3) and the attitude of health workers (OR = 6.36, CI: 1.84 to 21.9) and decision to have seasonal influenza vaccination of health workers.
Từ khóa:
Vắc xin cúm mùa, tiêm vắc xin, không tiêm vắc xin, Quận Đống Đa
Keywords:
Seasonal flu vaccination, vaccinated, not vaccinated, Dong Da District
File nội dung:
o1703p168.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log