Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 176
Tập 27, số 3 2017 PB

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người nhà nạn nhân dioxin thành phố Biên Hòa năm 2014

Assessment the quality of life of dioxin victims’ family members at Bien Hoa city in 2014
Tác giả: Trần Quốc Thắng, Lê Bách Quang, Dương Thị Hồng, Tống Đức Minh, Nguyễn Văn Chuyên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 750 nạn nhân và người nhà nạn nhân bằng phương pháp mô tả cắt ngang nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống cho người nhà nạn nhân nhiễm dioxin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điểm trung bình về sức khỏe thể chất của người nhà tham gia chăm sóc chính cho nạn nhân dioxin là 47,44±27,56; sức khỏe tâm thần là 47,56±16,95. Sức khỏe tinh thần của người nhà nạn nhân có mối tương quan nghịch với triệu chứng kích động hoặc hung hãn, trầm cảm hoặc loạn khí sắc, rối loạn hành vi giấc ngủ của nạn nhân. Sức khỏe thể chất của người nhà nạn nhân có môi liên quan nghịch với gánh nặng chăm sóc. Có 31,6% sự thay đổi chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe thể chất và 69,4% sự thay đổi chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe tâm thần của người chăm sóc. Chất lượng cuộc sống của người nhà nạn nhân có mối liên quan nghịch tới gánh nặng chăm sóc và mức độ trầm trọng của các triệu chứng hành vi, tâm thần.
Summary:
A cross-sectional study was performed to describe the quality of life of the victim’s family at Bien Hoa city in 2014. The results showed that the average physical health score of primary family members who are main caregivers for dioxin victims was 47,44±27,56; mental health is 47,56±16,95. The mental health of the victim’s family is inversely related to symptoms of agitation or aggression, depression or mood disturbance, and sleep behavior disturbance. The physical health of the victims’ family members is inversely correlative with the burden of care. There are 31,6% of changes in quality of life related to physical health and 69,4% of changes in quality of life related to the caregiver’s mental health. It concluded that the quality of life of the victim’s family is inversely related to the burden of care and the severity of the behavioral and mental symptoms
Từ khóa:
Nạn nhân dioxin, chất lượng cuộc sống, Biên Hòa
Keywords:
victims, quality of life, Bien Hoa
File nội dung:
o1703p176.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log