Thứ hai, 22/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 199
Tập 27, số 3 2017 PB

Đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 của các chủng vi khuẩn gram âm phân lập trên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 2010-2011

Evaluation the conjugation transfer of NDM-1 plasmid of gram negative bacteria isolated from patients in Vietduc hospital in Hanoi, Vietnam, 2010-2011
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Phạm Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, Nguyễn Hiệp Lê Yên, Đặng Đức Anh, Lê Thị Ngân, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Vi khuẩn Gram âm mang gen New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 gene (NDM-1) kháng carbapenem là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu hiện nay ở trên thế giới. Ở trong nghiên cứu này 35 chủng vi khuẩn gram âm mang gen NDM-1 phân lập bệnh viện Việt Đức được sử dụng để đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 sang chủng vi khuẩn E. coli J53 trong mô hình phòng thí nghiệm bằng hình thức tiếp hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 14,3% số chủng thử nghiệm có khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 sang E. coli J53, các chủng bao gồm E.coli (n=2), K. pneumoniae (n=1), C. freundii (n=1) và 1 chủng Entreobacter spp . Tất cả các chủng E. coli J53 sau tiếp hợp được xác định là dương tính với gen NDM-1. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng vi khuẩn phân lập tại bệnh viện Việt Đức có plasmid mang gen NDM-1 có khả năng truyền plasmis này cho quần thể vi khuẩn Gram âm thông qua hình thức tiếp hợp.
Summary:
Gram negative bacteria carrying New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 gene (NDM-1) resistance to carbapenem is most global concern. In this study 35 gram negative bacteria carrying NDM-1 gene isolated in Vietduc hospital from 2010-2011 were used in order to investigate the conjugational transfer of their NDM-1 plasmids to the laboratory strain E. coli J53. We found 14.3% (5/35) of isolates transferred their NDM- 1 plasmid to E. coli J53, include E.coli (n=2), K. pneumoniae (n=1), C .freundii (n=1) and Entreobacter spp (n=1). All of transconjugants were confirmed to be NDM-1 positive by PCR. This study were indiated that the NDM- 1 plasmid of clinican strains isolated in Vietduc hospital could spread to to gram-negative population through conjugation-transfer
Từ khóa:
Vi khuẩn Gram âm, gen NDM-1, carbapenem, truyền plasmid mang gen NDM-1
Keywords:
Gram negative bacteria, NDM- 1, carbapenem, NDM-plasmid-stranconjugant
File nội dung:
o1703p199.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log