Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 199
Tập 27, số 3 2017 PB

Đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 của các chủng vi khuẩn gram âm phân lập trên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 2010-2011

Evaluation the conjugation transfer of NDM-1 plasmid of gram negative bacteria isolated from patients in Vietduc hospital in Hanoi, Vietnam, 2010-2011
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Phạm Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, Nguyễn Hiệp Lê Yên, Đặng Đức Anh, Lê Thị Ngân, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Vi khuẩn Gram âm mang gen New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 gene (NDM-1) kháng carbapenem là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu hiện nay ở trên thế giới. Ở trong nghiên cứu này 35 chủng vi khuẩn gram âm mang gen NDM-1 phân lập bệnh viện Việt Đức được sử dụng để đánh giá khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 sang chủng vi khuẩn E. coli J53 trong mô hình phòng thí nghiệm bằng hình thức tiếp hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 14,3% số chủng thử nghiệm có khả năng truyền plasmid mang gen NDM-1 sang E. coli J53, các chủng bao gồm E.coli (n=2), K. pneumoniae (n=1), C. freundii (n=1) và 1 chủng Entreobacter spp . Tất cả các chủng E. coli J53 sau tiếp hợp được xác định là dương tính với gen NDM-1. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng vi khuẩn phân lập tại bệnh viện Việt Đức có plasmid mang gen NDM-1 có khả năng truyền plasmis này cho quần thể vi khuẩn Gram âm thông qua hình thức tiếp hợp.
Summary:
Gram negative bacteria carrying New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 gene (NDM-1) resistance to carbapenem is most global concern. In this study 35 gram negative bacteria carrying NDM-1 gene isolated in Vietduc hospital from 2010-2011 were used in order to investigate the conjugational transfer of their NDM-1 plasmids to the laboratory strain E. coli J53. We found 14.3% (5/35) of isolates transferred their NDM- 1 plasmid to E. coli J53, include E.coli (n=2), K. pneumoniae (n=1), C .freundii (n=1) and Entreobacter spp (n=1). All of transconjugants were confirmed to be NDM-1 positive by PCR. This study were indiated that the NDM- 1 plasmid of clinican strains isolated in Vietduc hospital could spread to to gram-negative population through conjugation-transfer
Từ khóa:
Vi khuẩn Gram âm, gen NDM-1, carbapenem, truyền plasmid mang gen NDM-1
Keywords:
Gram negative bacteria, NDM- 1, carbapenem, NDM-plasmid-stranconjugant
File nội dung:
o1703p199.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log