Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 205
Tập 27, số 3 2017 PB

Đánh giá nội dung và hình thức bộ công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của các Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở (IRB) ở Việt Nam, 2015

Assess the content and format of research protocol evaluation tools of instutional review boards (IRBs) in Vietnam, 2015
Tác giả: Hoàng Hoa Sơn, Nguyễn Ngô Quang, Phan Thị Ngà, Nguyễn Thị Kim Tiến
Tóm tắt:
Đánh giá thực trạng công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở (IRB) ở Việt Nam được thực hiện năm 2015 bằng phương pháp mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu là bộ phiếu thẩm định đề cương nghiên cứu của 30 Hội đồng đạo đức (IRB) trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của các IRB không thống nhất cả về thiết kế bố cục, hình thức phiếu thẩm định và những nội dung cần thẩm định. Chỉ có 13,3% số phiếu thẩm định có nêu vấn đề cần xem xét kèm theo liệt kê sẵn các mức độ phù hợp của đề cương để thành viên IRB chọn và nhận xét. Phần lớn các mẫu phiếu thẩm định đã không liệt kê tiêu chí về mức độ phù hợp của đề cương để thành viên IRB lựa chọn quyết định và nội dung cần xem xét thường không được liệt kê đầy đủ. Chỉ có 26,7% mẫu phiếu thẩm định có đủ 6 nội dung chính cần xem xét về khía cạnh đạo đức nghiên cứu. Mẫu phiếu thẩm định của IRB thường không đề cập đến các nội dung liên quan đến việc đảm bảo tính tin cậy của dữ liệu nghiên cứu, không có mẫu phiếu nào đề cập đến kỹ thuật giảm thiểu sai số như phân ngẫu nhiên và làm mù. Việc nâng cao chất lượng của công cụ thẩm định đề cương nghiên cứu của các IRB là vấn đề đáng được quan tâm hơn.
Summary:
To assess the quality of research protocol evaluation tools by the different instutional review boards (IRBs) in Vietnam, a cross-sectional descriptive survey was conducted in 2015. The subject of study is research protocol evaluation tools of 30 IRBs in the whole country. The results showed that the protocol evaluation tools were not consistent on both the design and content of the forms between IRBs. Only 13.3% the evaluation forms consisting of multiple options for IRB members to choose from and comment on. Among the rest of the IRBs, the evaluation forms did not have these mulitiple choices. The content to review was not usually listed adequately either. Only 26,7% evaluation forms contain the 6 requirements to be considered about research ethics. It was common among these IRBs that the form did not include the content related to ensuring the reliability of the research data. Methods to minimise errors as randomization and blind design were not mentioned in any of the forms. Improving the quality of the IRB’s research protocol evaluation tool is a matter that should be more concerned.
Từ khóa:
Hội đồng đạo đức; IRB; đề cương nghiên cứu; công cụ thẩm định; đảm bảo chất lượng.
Keywords:
Institutional Review Board, IRB, research protocol; research protocol evaluation tools, quality assurance.
File nội dung:
o1703p205.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log