Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 19
Tập 27, số 5 2017

Hệ thống tổ chức và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại Việt Nam: bức tranh tổng thể từ các văn bản pháp quy và chính sách

Organizational system and human resources participated in advisory and state management of health insurance in Vietnam: overview from legal documents and policy
Tác giả: Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Tuấn Hưng, Hà Văn Thúy, Phan Văn Toàn, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thanh Hương, Đỗ Mai Hoa, Hoàng Khánh Chi, Nguyễn Minh Hoàng
Tóm tắt:
Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ổn định chính trị, và công bằng xã hội. Hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, cần phải tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức hệ thống và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về BHYT tại Việt Nam. Bài báo này rà soát và tổng hợp các văn bản chính sách quy định về tổ chức, nhân lực và hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về BHYT được công bố từ năm 1998 và vẫn còn hiệu lực cho đến tháng 12/2015. Kết quả cho thấy các văn bản quy định cụ thể về lĩnh vực này hiện nay vẫn còn ít so với số lượng các văn bản liên quan tới BHYT nói chung. Các văn bản hiện có chủ yếu tập trung liệt kê nhiệm vụ, chức năng hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về BHYT của các đơn vị trong và ngoài ngành y tế tại tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Hầu như chưa có quy định cụ thể nào về cơ cấu và nhân sự tại mỗi tuyến tham gia vào hoạt động này. Quy định về chức năng, nhiệm vụ và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về BHYT tại tuyến huyện còn đang bị bỏ ngỏ. Vì vậy, rất cần có những nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về BHYT để thấy rõ vai trò, nhu cầu và các nhiệm vụ thực tế cụ thể mà hệ thống và nhân lực TMQLNN về BHYT hiện đang phải gánh vác, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp Bộ Y tế và Bộ Nội vụ trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành y tế kiện toàn hệ thống tổ chức, nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về BHYT.
Summary:
Health insurance policy plays an important role in the care and protection of people’s health, political stability, and social equity. Towards the goal of universal health insurance coverage, it’s necessary to strengthen the operational efficiency of the organizational system and human resources participated in advisory and state management on health insurance in Vietnam. However, the laws and policies defined for the organization, human resources and operation of advisory and state management on health insurance in Vietnam still account for a small number among all documents related to health insurance. They mostly focuse on mission, advisory functions of state management on health insurance entities within and outside the health sector at central and provincial level. Almost no specific regulations on the structure and staffing in each line involved in this activity. Provisions on the functions, tasks and personnel participating in advisory andstate management on health insurance at the district level also is completely overlooked. Therefore, further studies are needed to assess the status of advisory and state management on health insurance to find out the role, needs and specific practical tasks that the system and personnel participating in advisory and state management on health insurance, and make specific recommendations to assist the Ministry of Health and Ministry of Interior in establishing guidelines for units in the health sector to strengthen their organizational system and human resources participating in advisory and state management of health insurance.
Từ khóa:
Bảo hiểm y tế, nhân lực, hệ thống tổ chức, tham mưu quản lý nhà nước
Keywords:
health insurance, human resources, organizational system, advisory and state management.
File nội dung:
r170519.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log