Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 39
Tập 27, số 5 2017

Xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn: Bàn luận về phương pháp và khả năng áp dụng ở Việt Nam

Verbal Autopsy: Discussion on methods and its application in Vietnam
Tác giả: Trần Thị Hồng, Đào Lan Hương
Tóm tắt:
Xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn (Verbal Autopsy – gọi tắt là VA) là một phương pháp được sử dụng để xác định nguyên nhân gây tử vong dựa trên phỏng vấn người thân hoặc/và người chăm sóc người quá cố. Xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn hiện được coi là phương pháp thay thế tốt nhất đối với những quốc gia có hệ thống ghi nhận tử vong hoạt động không hiệu quả hoặc nơi mà đa phần tử vong xảy ra ngoài cơ sở y tế như Việt Nam. Bài tổng quan này mô tả cụ thể về cách thức tiến hành và áp dụng phương pháp xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn, cũng như phân tích một số yếu tố ảnh hưởng và việc áp dụng phương pháp này ở Việt Nam. Chất lượng của số liệu thu được từ từng nghiên cứu cụ thể sẽ tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như bộ câu hỏi, điều tra viên, người trả lời phỏng vấn, thời gian nhớ lại và phương pháp chẩn đoán phiếu xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn. Việt Nam là một quốc gia với gần 95 triệu dân nhưng số liệu quốc gia về tử vong lại hoàn toàn không sẵn có, đặc biệt là thông tin về nguyên nhân gây tử vong. Xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn sẽ là một phương pháp tiềm năng để lấp đầy khoảng thiếu hụt này nếu được lồng ghép đưa vào trong hệ thống thu thập số liệu định kỳ của Bộ Y tế và cũng để xem xét áp dụng phương pháp như thế nào và ở cấp độ nào là cần thiết.
Summary:
Verbal autopsy (VA) is a method used to ascertain the cause of a death based on an interview with the next of kin or other caregivers of the deceased. VA is the best available approach to describe the causes of death at community level or population level in the countries where civil registration systems are weak or not functioning and where most deaths occur out side of health facility. This paper described each step in VA process, factors that affect the validity of VA and the application of this approach in Vietnam. The validity of VA data is affected by VA questionnaires, interviewers, respondents, recall period and the methods of interpreting VA. Vietnam has a population of 95 million but there is unavailability of national mortality data and cause of death. VA could be a potential method to fill in this gap if it is intergrated into the current routine mortality data collection operated by the Ministry of Health. There is urgent need to conduct implementation studies on how to apply VA methods in the routine health information data collection in Vietnam.
Từ khóa:
nguyên nhân tử vong, tử vong qua phỏng vấn, hệ thống thông tin y tế.
Keywords:
Verbal autopsy, cause of death, health information system
File nội dung:
r170539.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log