Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 47
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng hội chứng chuyển hóa và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị năm 2016

Current status of metabolic syndrome and related factors in patients with hypertension are managed in Gio Linh district, Quang Tri province in 2016
Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng, Lã Ngọc Quang
Tóm tắt:
Hội chứng chuyển hóa là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng được quan tâm, đặc biệt là hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân tăng huyết áp. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại huyện Gio Linh, Quảng Trị năm 2016. Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang trên 300 bệnh nhân tăng huyết áp được chọn ngẫu nhiên tại Gio Linh, Quảng trị. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa chung là 62% (nam 51,6% và nữ 72,8%). Tất cả 3 loại (11 dạng phối hợp) của hội chứng chuyển hoá đều gặp ở nghiên cứu này. Loại hội chứng chuyển hoá gồm 3 thành tố phối hợp cao nhất với 66,7%, loại 4 thành tố chiếm 28,5% và chỉ có 4,8% loại gồm cả 5 thành tố. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê được chỉ ra là: tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân nữ cao gấp 2,5 lần so với nam; nhóm nghề nghiệp tương đối tĩnh tại thấp hơn 0,4 lần so với nhóm tĩnh tại; người sống ở vùng biển cao gấp 2,8 lần đồng bằng và bệnh nhân có tiền sử gia đình về bệnh tim mạch, THA cao gấp 2,0 lần nhóm gia đình không có tiền sử bệnh này. Để duy trì và cải thiện sức khỏe, bệnh nhân THA cần tích cực thay đổi hành vi có lợi, tránh lối sống quá tĩnh tại.
Summary:
Metabolic syndrome is one of the public health issues, especially the metabolic syndrome in patients with hypertension. The study aimed to determine the prevalence of metabolic syndrome, coordinate frequency components and related factors in patients with hypertension are managed in Gio Linh district, Quang Tri in 2016. The study used cross-sectional design in 300 patients with hypertension were randomized in Gio Linh, Quang Tri. The results showed that the prevalence of metabolic syndrome was 62% (51.6% male and 72.8% female). All 3 categories (11 combined) of the metabolic syndrome were observed in this study. Metabolic syndrome with 3 elements was 66.7%, with 4 elements was 28.5%, only 4.8% including 5 elements. Associated factors of metabolic syndrome were Gender: female patients compared to 2.5 times higher in men; Group with active lifestyle is relatively lower at 0.4 times the groups inactive lifestyle; people live in coastern was 2.8 times higher those live in river delta and patients with family having history of cardiovascular disease, hypertension 2.0 times higher in patients with no history of these diseases. To maintain and improve the health, hypertensive patients should have more physical activities, avoid inactive lifestyle.
Từ khóa:
Hội chứng chuyển hóa, tăng huyết áp, Gio Linh
Keywords:
Metabolic syndrome, hypertension, Gio Linh
File nội dung:
o170547.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log