Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 75
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Bắc Ninh năm 2016

The status of bottled water suppliers in compliance with current regulations on food safety in Bac Ninh province 2016
Tác giả: Vũ Kim Yên, Nguyễn Thúy Quỳnh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2016 nhằm đánh giá thực trạng thực hiện một số quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Bắc Ninh năm 2016. Kết quả cho thấy phần lớn các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không bảo đảm đầy đủ tất cả các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế chỉ có 5,6% đạt đủ các tiêu chí đánh giá chung. 93% mẫu nước thành phẩm xét nghiệm đạt cả 5 chỉ tiêu vi sinh. Chủ cơ sở sản xuất chưa thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm như kiểm nghiệm nguồn nước sản xuất và nước thành phẩm nước uống đóng chai định kỳ; khu vực rửa vỏ bình chưa đảm bảo vệ sinh; điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ sở chưa đảm bảo so với yêu cầu. Việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm vẫn còn hạn chế do thiếu cán bộ, thiếu trang thiết bị hỗ trợ. Việc phối hợp công tác thanh, kiểm tra liên ngành còn chưa hiệu quả và công tác giám sát định kỳ cũng chưa được chú trọng. Cần đẩy mạnh thực hiện tuân thủ điều kiện an toàn thực phẩm và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted from January 2016 to June 2016 to assess the status of bottled drinking-water facilities (BDWF) in compliance with current regulations on food safety in Bac Ninh province 2016. The results showed that a majority of suppliers did not meet food safety requirement in accordance with regulation issued by Ministry of Health, only 5.6% met the general criteria. 93% of tested samples reached all 5 microbiological criteria. The BDWF owner had not implemented properly the regulations on food safety such periodical inspection of input water sources and final bottled water, areas to rinse the empty bottle, personal hygiene and workplace sanitation. Professional inspection on food safety was limited with inadequate number of professional inspection staff and supporting devices. There were ineffective cooperation for inspection and neglect of periodical supervision. It is necessary to promote the compliance with food safety and strengthen inspection and supervision to ensure food safety at BDWF.
Từ khóa:
nước uống đóng chai, an toàn vệ sinh thực phẩm, Bắc Ninh
Keywords:
bottled drinking water, food hygiene and safety, Bac Ninh
File nội dung:
o170575.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log