Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 110
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ do cô đỡ thôn bản cung cấp tại các bản miền núi tỉnh Điện Biên

Situation in utilization of maternal health care services provided by ethnic minority midwives among mothers having 1-year-old child in moutainous villages of Dien Bien province
Tác giả: Đinh Anh Tuấn, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Thi, Đoàn Thị Thùy Dương, Phạm Ngọc Châu
Tóm tắt:
Cô đỡ thôn bản (CĐTB) là một trong những giải pháp thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia để cải thiện thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi. Nghiên cứu này sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang để đánh giá thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ do CĐTB cung cấp từ phía người sử dụng dịch vụ tại tỉnh Điện Biên năm 2015. Tổng số 148 bà mẹ có con dưới 1 tuổi tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy chưa nhiều người dân biết đến CĐTB và chưa sử dụng dịch vụ CĐTB nhiều, chỉ 45,3% số bà mẹ đã sử dụng ít nhất một dịch vụ do CĐTB cung cấp. Tuy nhiên so với các cán bộ y tế khác, CĐTB là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh và trong sinh nhiều nhất. Sau khi hiệu chỉnh, “gọi được CĐTB khi cần” là yếu tố có liên quan đến tăng sử dụng dịch vụ CĐTB. Cần tăng cường truyền thông để bà mẹ biết và sử dụng dịch vụ do CĐTB cung cấp.
Summary:
Ethnic Minority Midwives (EMMs) was trained in National Targeted Programme in 2011 – 2015 periods to improve maternal health care services utilization of ethnic mothers in mountainous areas. This study used a crosssectional descriptive design to assess the current status of maternal health care services utilization provided by the EMMs in Dien Bien province in 2015. A total of 148 of mother with children under 1 year were participated in the study. The results showed that many mother did not know about EMMs and did not use much of it, only 45.3% of mothers had used at least one service provided by EMMs. However, the EMMs provided the postpartum and postnatal care service more than other health workers. After adjusted for others factors, the term of “be able to call to EMMs” were significant associated with using any EMM services. It is neccessary to strengthen the communication for mothers of knowing and using services provided by EMMs
Từ khóa:
Cô đỡ thôn bản, Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, Điện Biên
Keywords:
Ethnic Minority Midwives, maternal health care services, Dien Bien
File nội dung:
o1705110.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log