Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 117
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại Hà Nội năm 2014 - 2015

The status of disabilities in children under 6 years old in Hanoi during 2014-2015
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thủy, Đỗ Chí Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thanh Lịch
Tóm tắt:
Khuyết tật ở trẻ em là một vấn đề được quan tâm của toàn xã hội và cần có những chương trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ, để có thể làm tốt điều đó cần có nghiên cứu xác định thực trạng khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi. Nghiên cứu này sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang nhằm tìm hiểu về thực trạng khuyết tật và phân bố dạng tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại 4 quận huyện tại Hà Nội năm 2014-2015. Những trẻ có dấu hiệu bất thường sẽ được khám xác định và đánh giá dạng khuyết tật bởi các bác sĩ tại Bệnh Viện Nhi Trung ương. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại Hà Nội là 1,51%. Khuyết tật về nói là nhóm khuyết tật có tỷ lệ mắc cao nhất (52,12%) và thấp nhất là nhóm khuyết tật về thần kinh, tâm thần (9,09%). Tỷ lệ khuyết tật ở trẻ trong nghiên cứu này cho thấy có sự khác biệt về độ tuổi, điều kiện kinh tế, dân tộc và khu vực sống. Cần xây dựng chương trình can thiệp cũng như cung cấp dịch vụ Phục hồi chức năng phù hợp cho trẻ khuyết tật.
Summary:
Disability in children is a social concern problem and need to provide fit rehabilitation services for Children with disabilities (CWD). In order to build appropriate program, we requires implement a research to assessment situation of children with disabilities under 6 years old. This study using cross-sectional study design aimed to explore the status of disability and disability group in children under six years old in four districts in Hanoi during 2014-2015. The children who have an abnormal signs will be examined to diagnosis and assess by doctors at National Pediatrics Hospital. The results showed that the CWD rate in children under 6 years old in Hanoi was 1.5%. Speech disorder was a disability group had the highest incidence (52.1%) and the incidence was lowest in the group of neurological disabilities (9.1%). CWD rate was statistical different in age, economic conditions, ethnic and living area. It is necessary to develop intervention programs as well as providing appropriate rehabilitation services for CWD.
Từ khóa:
Khuyết tật, trẻ dưới 6 tuổi, Hà Nội
Keywords:
Disability, children under 6 year olds, Hanoi.
File nội dung:
o1705117.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log