Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 123
Tập 27, số 5 2017

Các yếu tố liên quan tới sự thay đổi kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của giáo viên mầm non tại huyện Hoài Đức, Hà Nội sau 1 năm can thiệp

Related factors of the change in teacher’s knowledge of early detection of disabilities in children under 6 year old at Preschool in Hoai Duc, Hanoi, after 1 year of intervention
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Quý Cát, Đố Chí Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng
Tóm tắt:
Phát hiện sớm khuyết tật có vai trò quan trọng trong phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật. Giáo viên mần non là một trong những đối tượng có vai trò quan trong trong quá trình đó. Từ tháng 4 năm 2015, nhiều hoạt động can thiệp truyền thông diễn ra nhằm tăng cường kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật cho giáo viên mần non. Để đánh giá hiệu quả của can thiệp và xác định các yếu tố liên quan tới sự thay đổi kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật của giáo viên mần non, chúng tôi tiến hành đánh giá lại kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật trên 187 giáo viên mần non đã từng tham gia đánh giá trước can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điểm kiến thức của giáo viên mần non tăng lên từ 61,53±12,07 lên 66,86 ± 8,66. Kết quả từ mô hình hôi quy tuyến tính đa biến cho thấy các yếu tố có mối liên quan có ý nghĩa thống kê tới sự thay đổi kiến thức là nhận thông tin từ hoạt động can thiệp truyền thông và kinh nghiệm dạy trẻ khuyết tật. Như vậy chương trình can thiệp đã giúp tăng cường kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi cho giáo viên mần non tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Summary:
Early detection of disabilities (EDD) plays an important role in the rehabilitation of children with disabilities (CWD). Preschool teacher is one of the important objects in the process. Since April 2015, many communication interventions take place to strengthen knowledge of EDD for preschool teacher. To evaluate the effectiveness of intervention program and explore related factor to the change of knowledge, we assessed the knowledge of 187 preschool teachers who participated in baseline survey. The study results showed that score of knowledge of increases from 61.53±12.07 to 66.86 ±8.6. The results from the multivariate linear regression model showed that the related factor with statistical significance to the change of knowledge was getting information from media interventions and the experience of teaching children with disabilities. Thereby, the intervention program has helped increase knowledge about EDD in children under 6 years for preschool teacher in Hoai Duc district, Hanoi.
Từ khóa:
phát hiện sớm khuyết tật, sự thay đổi kiến thức, giáo viên mầm non.
Keywords:
early detection of disabilities, change of knowledge, preschool teachers
File nội dung:
o1705123.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log