Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 136
Tập 27, số 5 2017

Thực hành của nhân viên nhà bếp về an toàn thực phẩm và điều kiện an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể các doanh nghiệp khai thác than tại thành phố Uông Bí , tỉnh Quảng Ninh năm 2015

Practice in food safety of kitchen staff and food safety condition in collective kitchens of coal mining enterprises in Uong Bi city, Quang Ninh province in 2015
Tác giả: Lưu Quốc Toản, Nguyễn Thạc Cường, Hoàng Ngọc Sơn, Phạm Đức Phúc
Tóm tắt:
Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của nhân viên nhà bếp là những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các cơ quan, doanh nghiệp. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện thông qua phỏng vấn và quan sát hoạt động chế biến của 204 nhân viên nhà bếp tại 16 bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp ngành than tại thành phố Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ các bếp ăn tập thể đạt yêu cầu các điều kiện an toàn thực phẩm là 56,2%. Tỷ lệ nhân viên nhà bếp có thực hành đúng về an toàn thực phẩm là 69,1%. Trong nghiên cứu, nhân viên nhà bếp tại bếp ăn có phục vụ cán bộ văn phòng có thực hành đúng về an toàn thực phẩm tốt hơn nhân viên nhà bếp làm việc tại các bếp ăn chỉ phục vụ đối tượng là công nhân (p<0,05). Từ kết quả nghiên cứu cho thấy cần tăng cường giám sát chặt chẽ việc duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể vì hầu hết các bếp ăn tập thể trong nghiên cứu đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Summary:
Ensuring the conditions on facilities and improving the knowledge and practices in food safety of kitchen staff that are the key factors to ensure food safety in collective kitchens. Cross-sectional study was conducted on 204 kitchen staff and 16 canteens of enterprises coal industry in Uong Bi city, Quang Ninh in 2015. The results showed that the proportion of collective kitchens, that was satisfied food safety requirement, was counted for 56.2%. The percentage of kitchen staff with properly practice on food safety was 69.1%. In the study, the object served correlated to properly practice on food safety of the kitchen staff (p < 0.05). The results of study indicate that should be closely monitored the maintenance of food safety conditions in collective kitchens. Because, most collective kitchens in the study have been certified eligible for food safety.
Từ khóa:
bếp ăn tập thể, thực hành, an toàn thực phẩm, Quảng Ninh
Keywords:
collective kitchen, practice, food safety, Quang Ninh
File nội dung:
o1705136.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log