Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 145
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi dân tộc H’Mông và một số yếu tố ảnh hưởng tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Current situation of access and utilization of health care insurance card for H’Mong children under 6 in Tua Chua district, Dien Bien province
Tác giả: Hà Văn Như
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên năm 2015 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi dân tộc H’Mông. Đối tượng nghiên cứu định lượng gồm 210 bà mẹ và 335 trẻ dưới 6 tuổi là con của các bà mẹ này. Đối tượng nghiên cứu định tính gồm đại diện lãnh đạo y tế tỉnh, huyện, trạm y tế xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; Ban Bảo vệ trẻ em tỉnh và đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) tỉnh và Phòng LĐTBXH huyện. Kết quả cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 6 tuổi hiện có thẻ là 49,6%. 46,7% bà mẹ chưa từng dùng thẻ BHYT trong khám chữa bệnh (KCB) cho trẻ; 54% trẻ ốm được được đưa tới cơ sở y tế có dùng thẻ BHYT. Việc thống kê thông tin trẻ chưa kịp thời, thông tin của trẻ sai lệch, chậm làm giấy khai sinh là những yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp thẻ cho trẻ. Phát thẻ tới hộ gia đình không kịp thời, trẻ ốm ít được đưa đến cơ sở y tế (45,4%); dù có hay không có thẻ BHYT, trẻ vẫn được KCB miễn phí khi đến cơ sở y tế công là những yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thẻ.
Summary:
A cross-sectional study, using quantitative and qualitative methods was conducted in Tua Chua district, Dien Bien province in 2015. Study subjects include 210 H’Mong mothers and their 335 children under 6. Subjects of the qualitative research include representatives from the Department of Labor, Invalids and Social Affairs; health officers; head of community and commune health staff. Data collection methods: direct interview with mothers in the households; in-depth interviews with representatives of stakeholders were applied. Results showed that 49.6% of the studied children under 6 has health insurance cards; 46.7% of the mothers has ever used HIC for their children when they use health care services. Factors related to the access and utilization of HIC include: it takes long time collecting needed information of each child, verifying the collected information, issuing and delivery of HIC and not taking sick child to a health centre.
Từ khóa:
thẻ bảo hiểm y tế, trẻ dưới 6 tuổi, Tủa Chùa, Điện Biên
Keywords:
health insurance card, children under 6, Tua Chua district, Dien Bien province
File nội dung:
o1705145.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log