Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 153
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng hệ thống tổ chức tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và một số giải pháp: nghiên cứu tại 8 tỉnh Việt Nam, năm 2016

Current situation of the advisory system on state management of health insurance and proposed solutions: results from a study in 8 provinces, Vietnam 2006
Tác giả: Hoàng Khánh Chi, Nguyễn Tuấn Hưng, Hà Văn Thúy, Phan Văn Toàn, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thanh Hương, Đỗ Mai Hoa, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Hoàng
Tóm tắt:
Kiện toàn hệ thống tổ chức tham mưu quản lý nhà nước (QLNN) về bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm thúc đẩy lộ trình tiến tới BHYT toàn dân hiện cấp thiết tại Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá thực trạng bộ máy nhân lực thực hiện hoạt động QLNN về BHYT và tìm kiếm giải pháp kiện toàn hệ thống về tổ chức và con người. Nghiên cứu tiến hành 111 cuộc phỏng vấn sâu và 16 cuộc thảo luận nhóm với cán bộ làm việc trong và ngoài hệ thống y tế liên quan đến BHYT ở các tuyến tại 8 tỉnh/thành trong cả nước. Kết quả cho thấy hệ thống tổ chức, tham mưu QLNN về BHYT thiếu về số lượng và yếu về chất lượng ở các tuyến. Do vậy, cơ quan QLNN cần xây dựng cơ sở pháp lý cần thiết để Sở Y Tế (SYT) tùy vào bối cảnh thực tế có thể thành lập bộ phận phụ trách BHYT với ít nhất một cán bộ chuyên trách; hoặc gắn BHYT vào một phòng chức năng của SYT; hay thành lập Phòng BHYT. Trong khi chưa kiện toàn được về tổ chức, cần nâng cao năng lực xây dựng chính sách cho cán bộ làm công tác tham mưu QLNN về BHYT. Đối với tuyến tỉnh, cần có chính sách hỗ trợ, giúp cán bộ hiện cộng tác tại Tổ BHYT yên tâm thực hiện nhiệm vụ, giảm bớt sự luân chuyển cán bộ.
Summary:
Strengthening the advisory system on state management of health insurance to accelerate universal health coverage is a vital issue in Vietnam. This study aimed to assess current situation of the advisory system on state management of health insurance and look for feasible solutions. 111 in-depth interviews and 16 focus group disccusions have conducted in 8 provinces of Vietnam with representatives from in- and out-network of health system. The results showed that lack of professionals and needed capacities among people in charge of health insurance management at central and local level. Ministry of Iterior and Ministry of Health should develop a legal framework to strengthen health insurance management in health system. Provincial Departments of Health should consider their local context to whether establish a unit of health insurance (with at least a full-time staff) or integrate health insurance unit into a division or an independent health insurance division within Department of Health. While waiting for the system strengthening, human resource capacity on building health insurance policies needs to be improved. For provincial level, the policies on encouraging healthcare staffs and reducing staff rotation, who work at units of health insurance, are required.
Từ khóa:
Bảo hiểm y tế, tham mưu quản lý nhà nước, sở y tế
Keywords:
Health insurance, state management, provincial health department
File nội dung:
o1705153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log