Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 161
Tập 27, số 5 2017

Kiến thức và thực hành phòng ngừa viêm phổi thở máy của điều dưỡng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

Knowledge and practice for prevention of ventilator-associated pneumonia among nurses working in intensive care unit, Bach Mai hospital
Tác giả: Hà Văn Như, Lê Thị Thanh Thủy
Tóm tắt:
Viêm phổi thở máy (VPTM) là loại nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp nhất tại các khoa Hồi sức tại Việt Nam. Điều dưỡng có kiến thức tốt và thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc người bệnh thở máy sẽ góp phần phòng ngừa VPTM. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5/2016 nhằm đánh giá kiến thức, thực hành phòng ngừa VPTM của điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực (HSTC) Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy 62,2% điều dưỡng có kiến thức phòng ngừa VPTM đạt. Về thực hành: quy định về thay dây máy thở, sử dụng hệ thống hút đờm kín, đặt nội khí quản theo đường miệng, vệ sinh máy thở đã được thực hiện tốt. Một số thực hành chưa tuân thủ đầy đủ gồm đánh răng 2 lần/ngày với dung dịch chlorhexidine (CHX), đo áp lực bóng chèn, đổ nước cốc ngưng trước mỗi lần chăm sóc, thay đổi tư thế người bệnh, đặt người bệnh tư thế đầu cao. Nghiên cứu cho thấy có 47,8% điều dưỡng có kiến thức phòng ngừa VPTM chưa đạt; một số quy định phòng VPTM chưa được thực hiện tốt.
Summary:
Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common nosocomial infection in the intensive care units (ICU) in Vietnam. With good knowledge and practice in patient care, ICU nurses can prevent VAP. This study was to assess the knowledge and practice for the prevention VAP of ICU nurse. The study was conducted at ICU of Bach Mai hospital from January to May, 2016. The qualitative and quantitave methods were applied in this research. The results showed that 62.2% of nurses has good knowledge in preventing VAP. VAP prevention measures were implemented adequately include: changing ventilator circuits, using closed suction systems, taking oral intubation, decontamination respiratory and bedside equipment with germicidal wipes routinely every shift and whenever soiled. However, others were not carried out correctly: oral care by brushing teeth and rinsing mouth with chlorhexidine (CHX) solution twice a day, endotracheal cuff pressure monitoring, regular emptying of condensate from the ventilator tubing, semi recumbent positioning. It is concluded that the considerable percentage of nurses whose do not have good knowledge (47.8%) and adequet practice in prevetion of VAP, therefore it is necessary to improve knowledge and practice in prevention of VAP of nurses.
Từ khóa:
kiến thức, thực hành, phòng ngừa viêm phổi thở máy, Bệnh viện Bạch Mai
Keywords:
Knowledge, practice, prevention of VAP, Bach Mai hospital
File nội dung:
o1705161.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log