Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 168
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng nhân lực và yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm chẩn đoán y khoa thành phố Cần Thơ năm 2015

Current situation of human resource and factors affecting job satisfaction among health workers at medical diagnostic center, Can Tho city, 2015
Tác giả: Trịnh Hữu Thiện, Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, Nguyễn Trung Kiên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính nhằm mô tả thực trạng nhân lực và yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm chẩn đoán y khoa thành phố Cần Thơ năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có sự thiếu hụt và bất hợp lý về cơ cấu nguồn nhân lực y tế tại trung tâm, cơ cấu bộ phận cận lâm sàng và dược đều cao và bộ phận lâm sàng lại thấp hơn quy định; cơ cấu cán bộ chuyên môn có sự thiếu hụt bác sỹ. Tỷ lệ hài lòng chung đối với công việc của NVYT đạt 35,3%. Tỷ lệ nhân viên y tế hài lòng với từng yếu tố thấp nhất là yếu tố Lương, phụ cấp và phúc lợi (62,1%,) và cao nhất là yếu tố về lãnh đạo và môi trường làm việc (71,6%). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế với nhóm loại công việc và tình trạng hôn nhân. Từ đó, khuyến cáo cần có chính sách phù hợp nhằm thu hút, duy trì và đào tạo nhân viên y tế để giải quyết vấn đề tồn tại, góp phần nâng cao hiệu suất lao động của nhân viên.
Summary:
A cross-sectional study using quantitative and qualitative analysis was conducted to determine the current situation of human resource, health worker’s job satisfaction and related factors at Medical diagnostic Center in Can Tho city, 2015. Results showed that there was a shortage and irrational of human resource structure: rate of health workers working in para-clinical and pharmacy areas was higher while this rate of those working in clinical area was lower than required, and there was a serious lack of medical doctors. The level of job satisfaction among health workers in general was low (35,3%). Regarding the ratio of health workers satisfied with each factors: Salary, allowances and welfare was accounted for the lowest rate (62.1%) while Feeling the support and evaluation of leader and working environment was made up the highest rate (71.6%). There was a significant relation between job type, marital status and job satisfaction (p<0.05). The findings of this study implied the needs of policy recommendations appropriate to attract, maintain and train health workers to solve problems in order to improve their performance.
Từ khóa:
hài lòng công việc, nhân viên y tế, trung tâm chẩn đoán y khoa Cần Thơ
Keywords:
job satisfaction, health workers, Can Tho medical diagnostic center
File nội dung:
o1705168.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log