Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 194
Tập 27, số 5 2017

Sự thay đổi lâm sàng và chỉ số cận lâm sàng trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV được điều trị với thuốc kháng vi rút ARV tại bệnh viện Nhi trung ương năm 2008-2012

Alteration of clinical and subclinical markers in HIV-infected children treated with ART (anti-retroviral therapy) at National Hospital of Pediatrics, 2008-2012
Tác giả: Đặng Vũ Phương Linh, Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thu Hoài, Đặng Minh Điềm, Trần Hữu Bích, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Hữu Thế Tùng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Ngọc Sơn , Phạm Việt Hùng
Tóm tắt:
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, trẻ nhiễm HIV sau khi được chẩn đoán phải được điều trị với thuốc kháng vi rút ARV, trẻ thường được điều trị với phác đồ điều trị bậc I. Sau một thời gian theo dõi điều trị, có đến 21% bệnh nhân thất bại điều trị và trên các bệnh nhân này hệ miễn dịch suy giảm cũng như tải lượng vi rút HIV tăng lên. Để nghiên cứu sự thay đổi trong suốt quá trình điều trị cũng như sự thay đổi các chỉ số cận lâm sàng và một số chỉ số lâm sàng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu bệnh chứng lồng thuần tập (nested - case control study) trên 54 bệnh nhân thất bại điều trị (ca bệnh) và 47 bệnh nhân đáp ứng điều trị tương ứng (ca chứng). Kết quả cho thấy bệnh nhi đáp ứng điều trị có khả năng tăng số lượng CD4, giảm nhiễm trùng cơ hội và giảm chỉ số men gan SGOT/SGPT so với bệnh nhân thất bại điều trị. Như vậy các chỉ số này có mối tương quan với khả năng đáp ứng điều trị, do đó trong quá trình điều trị sự thay đổi các chỉ số sinh hóa, miễn dịch có thể phản ánh phần nào tình trạng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV
Summary:
According to the guidance of the World Health Organization, HIV infected children after being diagnosed should be treated with antiviral drugs (ARV). After period of following-up treatment, up to 21% of patients with treatment failure, who suffer from reduced immune system and increased HIV viral load. This study was designed as nested case-control study. We selected all 54 cases with treatment failure and 47 cases with matched treatment response to identify the alteration of clinical and subclinical markers during the course of treatment. The results showed that the responders managed to increase CD4 cell count, decrease opportunistic infections, and decrease SGOT/ SGPT levels at higher rate in comparison with the nonresponders. These markers were found to be correlated with the ability to respond to treatment. Therefore, monitoring these markers during the treatment can be beneficial in prognosis of the treatment response in HIV-infected children.
Từ khóa:
HIV, lâm sàng, chỉ số cận lâm sàng, đáp ứng điều trị ART
Keywords:
HIV, clinical, subclinical markers, response to treatment with ART
File nội dung:
o1705194.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log