Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 203
Tập 27, số 5 2017

Đặc điểm chỉ số cận lâm sàng theo các nhóm đáp ứng điều trị thuốc kháng ARV ở bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, 2008-2012

Clinical characteristics of HIV-infected children groups according to Antiretroviral therapy response at National Hospital of Pediatrics, 2008-2012
Tác giả: Đặng Vũ Phương Linh, Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thu Hoài, Đặng Minh Điềm, Trần Hữu Bích, Lê Thị Anh, Nguyễn Anh Dũng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Việt Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu trên 101 bệnh nhi nhiễm HIV được điều trị ARV tại bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2008-2012 để đánh giá các chỉ số cận lâm sàng sau điều trị. Bệnh nhi được chia thành 4 nhóm, nhóm I là có số lượng CD4 tăng và tải lượng vi rút giảm, nhóm II có số lượng CD4 giảm và tải lượng virus tăng (thất bại điều trị điển hình), nhóm III có số lượng tế bào CD4 tăng và tải lượng virus tăng và nhóm IV có số lượng tế bào CD4 giảm và tải lượng vi rút giảm. Kết quả cho thấy bệnh nhân nhóm I có sự hồi phục về các chỉ số hóa sinh, huyết học và miễn dịch tốt nhất trong các nhóm sau 24 tháng điều trị, bệnh nhân nhóm II có sự hồi phục tương đối yếu. Bệnh nhân nhóm III và IV cũng cho thấy sự hồi phục về các chỉ số cận lâm sàng. Như vậy, cần tiến hành theo dõi định lượng cả hai chỉ số lượng tế bào CD4 và tải lượng virus mới đảm bảo tính tiên lượng tốt trong đáp ứng điều trị bệnh nhân nhi nhiễm HIV.
Summary:
A retrospective study was conducted on 101 patients receiving antiretroviral therapy (ART) treatment at the National Hospital of Pediatrics from 2008 to 2012 to evaluate clinical markers. The patients were divided into 4 groups, group I was characterized by increased CD4 cell counts and decreased HIV viral load, group II was characterized decreased CD4 cell counts and increased HIV viral load (typical treatment failure), group III was characterized increased CD4 cell counts and increased HIV viral load, and group IV was characterized decreased CD4 cell counts and decreased HIV viral load. The results showed that patients had the better recovery in biochemical, hematological and immunological indices in the group I after 24 months of treatment, the patients in group II had a weak recovery. The patients in group III and IV also showed a recovery in the subclinical indicators. Thus, the quantitative monitoring of both CD4 cell and viral load should be performed to ensure the good prognosis in response to treatment of HIV-infected pediatric patients
Từ khóa:
HIV, chỉ số cận lâm sàng, đáp ứng điều trị ARV.
Keywords:
HIV, subclinical markers, response to treatment
File nội dung:
o1705203.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log