Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 229
Tập 27, số 5 2017

Giá trị và độ tin cậy của thang đo dự phòng nhiễm HPV theo mô hình Niềm tin sức khỏe: Kết quả nghiên cứu với phụ nữ có chồng tuổi 15-49 tại Chí Linh, Hải Dương và Thanh Thủy, Phú Thọ

Validity and reliability of the scale to measure HPV prevention behaviors based on health belief model: Results from a study on married women aged 15-49 years in Chi Linh, Hai Duong and Thanh Thuy, Phu Tho
Tác giả: Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Hải Lê, Hứa Thanh Thủy, Đinh Thu Hà, Trần Thị Vân
Tóm tắt:
Vi rút gây u nhú ở người (HPV) là loại vi rút dễ lây lan, lưu hành ở tất cả các quốc gia trên thế giới và là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng một thang đo đảm bảo tính giá trị và độ tin cậy để nghiên cứu về hành vi dự phòng nhiễm HPV theo Mô hình niềm tin sức khỏe (HBM). Nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin vào năm 2016, qua phỏng vấn 655 phụ nữ có chồng tuổi 15-49 đang sinh sống tại 4 xã/phường của thị xã Chí Linh, Hải Dương và huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Phân tích thành tố chính và hệ số Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá tính giá trị về cấu trúc và độ tin cậy của thang đo. Kết quả cho thấy thang đo sau khi chuẩn hóa gồm 26 câu hỏi, chia thành 5 thành tố tương ứng với 5 nội dung chính của HBM với tỉ lệ giải thích sự biến thiên của thang đo là 51,5%. Phân tích sự nhất quán bên trong để đánh giá độ tin cậy cho kết quả hệ số tương quan của 5 thành tố và cả thang đo nằm trong khoảng từ 0,74-0,84. Kết quả nghiên cứu cho phép khẳng định thang đo gồm 26 câu hỏi để đo lường hành vi dự phòng nhiễm HPV theo HBM đảm bảo tính giá trị và độ tin cậy.
Summary:
Human papilloma virus (HPV), an easily communicable virus prevalent worldwide, is known as the leading cause of cervical cancer. The study’s objective was to develop a validated and reliable scale to measure HPV prevention behaviors based on health belief model (HBM). We employed 655 married women aged 15-49 years in 4 communes/wards of Chi Linh town, Hai Duong province and Thanh Thuy district, Phu Tho province. Principle component analysis (PCA) and Cronbach’s Alpha coefficient were used to evaluate the validity and reliability of the scale. The findings showed that 26 questions of the scale were distributed clearly into 5 factors equivalent to 5 main contents of HBM. Besides, the scale could explain 51.5% of variability in outcome behaviors. Internal consistency assessment was performed using Cronbach’s Alpha coefficient to evaluate the scale’s reliability and it found the coefficient of 5 factors and the whole scale ranged between 0.74-0.84. In conclusion, this 26 question scale was confirmed in terms of validity and reliability to measure HPV prevention behaviors.
Từ khóa:
Human papillomavirus, HPV, niềm tin sức khỏe
Keywords:
Human papillomavirus, HPV, Health Belief Model
File nội dung:
o1705229.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log