Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 236
Tập 27, số 5 2017

Các yếu tố liên quan đến ý định bỏ thuốc lá ở nam giới trưởng thành

Factors related to the intention to quit smoking among male smokers
Tác giả: Trần Quang Đức, Lê Thị Kim Ánh, Trần Chí Cường
Tóm tắt:
Hút thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu trên thế giới, giết chết khoảng 6 triệu người mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo các can thiệp bỏ thuốc lá nên bắt đầu từ việc đánh giá ý định bỏ thuốc lá . Tổng quan thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố liên quan đến ý định bỏ thuốc lá của nam giới trưởng thành. Chúng tôi đã sử dụng từ khóa là “Intention to quit smoking”, “adult”, “male smoking”, “quit smoking”, “smoking cessation” và “Prochaska model” để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh trên Pubmed, Tobaccocontrol BMJ và sử dụng công cụ tìm kiếm Google Scholar để tìm kiếm các tài liệu chính thống từ các cơ quan chính thống (WHO, CDC, Bộ Y tế Việt Nam). Kết quả cho thấy ý định bỏ thuốc lá không phải là yếu tố quyết định duy nhất của bỏ thuốc lá thành công hay không, nó gắn liền với nỗ lực và một số yếu tố khác như yếu tố cá nhân (mức độ nghiện nicotine, tiền sử bỏ thuốc lá…), yếu tố gia đình (cấm hút thuốc lá, sống với người dưới 18 tuổi…), yếu tố hỗ trợ, yếu tố chính sách, môi trường sống. Xu hướng các nghiên cứu trong tương lai tại Việt Nam ngoài đánh giá các yếu tố trên thì yếu tố mới nổi gần đây như thuế thuốc lá, từ đó xây dựng tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.
Summary:
Tobacco kills around 6 million people each year. The World Health Organization (WHO) has recommended quit interventions should begin by assessing intention to quit among smokers. A literature review was conducted to find out the factors related to the intention to quit among adult male smokers. The keywords “Intention to quit smoking”, “adult”, “male smoking”, “quit smoking”, “smoking cessation” “Prochaska model” was used to search for documents in English on Pubmed data base, on Tobacco control BMJ. Google Scholar was used as a tool to find authentic materials from agencies (WHO, CDC, Ministry of Health of Vietnam). The results showed that the intention to quit was not the only determinant of successful quitting. Quitting was associated with personal efforts and a number of other factors such as personal factors (level of nicotine addiction, quitting history ...), family factors (smoking ban, living with people under 18...), supporting factors, policy factors, habitat. In Viet Nam, future research on quitting smoking should assess the above factors, and factors emerging in Viet Nam recently such as tobacco tax, from which building materials smoking cessation advice appropriate to the circumstances Viet Nam.
Từ khóa:
Hút thuốc lá, ý định bỏ thuốc lá, người trưởng thành
Keywords:
Smoking, Intention to quit smoking, Aldut.
File nội dung:
o1705236.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log