Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 283
Tập 27, số 5 2017

Ảnh hưởng của khí hậu lên tình hình nhập viện do bệnh đường ruột ở trẻ em tại Hà Nội giai đoạn 2007 – 2014

Impact of climate factors on hospitalization due to intestinal infectious diseases in Hanoi children, 2007 - 2014
Tác giả: Lê Tự Hoàng, Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Minh Điển
Tóm tắt:
Bệnh nhiễm khuẩn đường ruột là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết lên tình hình nhập viện do bệnh đường ruột của trẻ em Hà Nội từ năm 2007- 2014. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu sinh thái theo chuỗi thời gian dựa trên số liệu nhập viện tại bệnh viện Nhi Trung ương do nhiễm khuẩn đường ruột ở trẻ em từ 2007 – 2014 kết hợp với các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa của toàn thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy bệnh nhiễm khuẩn đường ruột có mối liên quan thuận với nhiệt độ với tỷ số nguy cơ (RR) = 1,99 (KTC 95%: 1,39 – 2,84), tương quan nghịch với độ ẩm [tỷ số nguy cơ RR = 0,95 (KTC 95%: 0,92 – 0,97)] và lượng mưa [tỷ số nguy cơ RR = 0,98 (KTC 95%: 0,96 – 1,00)]. Nghiên cứu gợi ý cần xây dựng mô hình hoàn chỉnh nhằm đánh giá tác động của nhiệt độ lên nhập viện do các bệnh đường ruột ở Việt Nam
Summary:
Intestinal infectious diseases are the leading causes of children mortality. This study aimed to estimate the effects of climate factors on hospitalization due to intestinal infectious diseases of Hanoi children from 2007 to 2014. Time – series analysis was used based individual record of inpatients enrolled at National Pediatric hospital within 2007 – 2014 period and the data of temperature, humidity and rainfall of Hanoi obtained in the same period. Results show the positive association of intestinal infectious diseases and temperature (risk ratio (RR) = 1.99, 95% CI: 1.39 – 2.84), negative association with humidity with RR = 0.95 (95% CI: 0.92 – 0.97) and rainfall with RR = 0.98 (95% CI: 0.96 – 1.00). We suggested that it is essential to construct a completed predictive model of infectious diseases in Viet Nam relied on climate factors.
Từ khóa:
Nhiễm khuẩn đường ruột, trẻ em, Hà Nội
Keywords:
children, intestinal infectious disease, Hanoi
File nội dung:
o1705283.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log