Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 309
Tập 27, số 5 2017

Kiến thức của điều dưỡng và hộ lý về quản lý chất thải rắn y tế tại một số khoa, trung tâm thuộc Bệnh viện E năm 2016

Knowledge of nurses and hospital orderly in hospital waste management from departments at E hospital, 2016
Tác giả: Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Văn Huỳnh, Hà Anh Đức
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện E trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính với các đối tượng nghiên cứu là các điều dưỡng và hộ lý tại các khoa, trung tâm trong Bệnh viện. Nhìn chung, kiến thức của nhóm nhân viên y tế trong nghiên cứu về các khâu phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế chưa cao. Cụ thể, tỷ lệ nhân viên y tế đạt kiến thức chung về quản lý chất thải rắn y tế là 76,3% trong đó hiểu biết của nhân viên y tế về số lượng các nhóm chất thải, tên các nhóm chất thải còn thấp (tương ứng 36,7 và 43,3%). Kiến thức về vận chuyển chất thải cao nhất đạt 84,8%, thấp nhất là kiến thức về thu gom chất thải 66,2%. Các kết quả định tính cũng cho thấy sự hạn chế về quản lý chất thải có liên quan mật thiết với quá trình được tập huấn của cán bộ y tế. Với thực tế trên, Bệnh viện E cần đầu tư, nâng cao kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế bằng việc tập huấn cho các nhóm cán bộ y tế thực hiện công việc quản lý chất thải y tế.
Summary:
The study was conducted at E Hospital from January to June 2016. A cross-sectional study combining quantitative and qualitative research was used. The study participants included nurses in departments and centers of the hospital. In general, knowledge of these health staff in the classification, collection, transportation and storage of medical solid wastes was moderate. For example, the prevalence of general knowledge on the medical waste management is 76.3% while the understanding of medical staff about medical solid wastes classification, name of medical wastes was low (36.7 và 43.3% respectively). Knowledge of waste transportation was highest with 84.8% and the lowest was the percentage of waste collection (approximately 66.2%). The qualitative results also show that the knowledge in waste management is closely linked to training. To summary, Hospital E needs to improve staff’s knowledge on medical waste management by the specific training of medical waste management
Từ khóa:
Quản lý chất thải rắn y tế, chất thải y tế, Bệnh viện E
Keywords:
healthcare waste, E Hospital, KAP of healthstaff
File nội dung:
o1705309.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log