Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 317
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng tai nạn lao động ở công nhân thu gom rác thải thuộc công ty môi trường đô thị một thành viên Hà Nội năm 2017

Status of occupational injury among municipal waste collectors in Hanoi Urban Environment Company, 2017
Tác giả: Đỗ Kiều Trang, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thanh Vân, Lương Mai Anh
Tóm tắt:
Thu gom rác thải (TGRT) là ngành nghề có nguy cơ cao bị tai nạn lao động (TNLĐ), nhưng số liệu về vấn đề này còn hạn chế. Sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang, nghiên cứu phỏng vấn toàn bộ công nhân TGRT tại một chi nhánh công ty môi trường đô thị Hà Nội nhằm mô tả thực trạng TNLĐ ở công nhân và một số yếu tố liên quan năm 2017. Thông tin về tình hình TNLĐ trong 12 tháng và một số đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện làm việc của công nhân được thu thập và phân tích. Trong 447 đối tượng tham gia phỏng vấn, 72 người báo cáo 90 trường hợp TNLĐ trong 1 năm với tỷ suất TNLĐ là 201/1000. Tỷ suất TNLĐ ở nữ (171/1000) cao hơn nam (109/1000) và cao nhất ở nhóm trên 50 tuổi (343/1000). TNLĐ xảy ra ở mọi loại công việc TGRT, nhiều nhất khi thu gom rác tại hộ gia đình (47,8%), trút rác từ xe gom lên xe tải (22,2%), và di chuyển đến điểm tập kết (16,7%). Nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương là vật sắc nhọn (33,3%), tai nạn giao thông (17,8%), vật rơi/đè và ngã (cùng là 13,3%). Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi và số giờ làm việc trung bình/ngày với TNLĐ cho thấy cần tổ chức lao động hợp lý để góp phần hạn chế TNLĐ cho công nhân.
Summary:
Although municipal waste collectors (MWCs) are exposed to a high risk of occupational injuries, information about this issue remains inadequate. With the crosssectional design, this study select all MWCs in one brand of the Hanoi Urban Environment company for interview to describe the current status of occupational injury among MWCs and several related factors in 2017. Information on workers’ injury incidents within 12 months and demographic characteristics, work conditions was collected and analysed. Among 447 respondents, a total of 90 occupational injuries occurred over a period of 12 months are reported by 72 workers. The incidence rate of occupational injuries is 201 per 1000 workers per year. The injury rate in female workers (171/1000) exceeds this figure among their male counterparts (109/1000) and the highest rate is observed in workers aged 50 and over (343/1000). Occupational injury occurs in all types of working tasks, most frequently while collecting waste in households (47.8%), moving waste from the trolley to the van (22.2%), and transporting waste to the assembly points (16.7%). The most common causes of injury is sharp objects (33.3%), traffic accidents (17.8%), being crushed by objects and falls (both are 13.3%). A significant relationship between occupational injury and age groups and the average working hours per day suggests the need of proper work organization in order to reduce the risk of occupational injury for workers.
Từ khóa:
Tai nạn lao động, công nhân, thu gom rác thải đô thị, tai nạn giao thông, ngã, vật sắc nhọn
Keywords:
Occupational injuries, municipal solid waste collection, workers, falls, accidents, sharp injury.
File nội dung:
o1705317.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log