Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 281
Tập 27, số 8 2017

Đặc điểm dịch tễ học của các ca bệnh tiêu chảy cấp nhập viện do vi rút rota ở trẻ em dưới 2 tuổi tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, 11/2012-5/2013

Epidemiologic characteristics of acute diarrheahospitalized patients withRotavirus in children under 2 years of age at theSaint Paul Generral Hospital, 11/2012-5/2013
Tác giả: Nguyễn Diệu Chi Mai, Vũ Đình Thiểm, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học của các ca bệnh tiêu chảy cấp (TCC) nhập viện do vi rút Rota ở trẻ em dưới 2 tuổi tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ tháng 11/2012 đến hết tháng 5/2013. Kết quả cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu có 273 trẻ dưới 2 tuổi bị bệnh tiêu chảy cấp điều trị tại bệnh viện, trong đó có 97 ca TCC do vi rút Rota chiếm chiếm 35,5%. Sự phân bố các ca TCC do vi rút Rota cao nhất vào tháng 1 (57,9%) và thấp nhất vào tháng 3 (16,7%), ở trẻ nam (60,8%) nhiều hơn trẻ nữ (39,2%). Các ca tiêu chảy cấp do vi rút Rota phổ biến trong nhóm tuổi từ 6 đến 24 tháng (84,5%). Đa số các ca bệnh đến từ các quận nội thành của Hà Nội (68,0%) và có tới 93,8% chưa được uống vắc xin phòng vi rút Rota. Nghiên cứu cho thấy cần đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng độ bao phủ sử dụng vắc xin phòng bệnh TCC do vi rút Rota trong cộng đồng nhằm giảm gánh nặng do bệnh gây ra.
Summary:
Cross-sectional descriptive study was conducted to characterize the epidemiological characteristics of acute diarrhea hospitalized patients with Rotavirus in children under 2 years of age at the Saint Paul General Hospital from November 2012 to the end of May 2013. The results showed there were 273 children under 2 years of age had diarrhea in the hospital during the study period, of which there were 97 cases of Rotavirus, accounted for 35.5%. The distribution of Rotavirus acute diarrhea cases was highest in January (57.9%) and lowest in March (16.7%), in boys (60.8%) more than in girls (39,2%). Diarrhea cases caused by Rotavirus are common in the age group of 6 to 24 months (84.5%). The majority of cases come from the inner districts of Hanoi (68.0%) and up to 93.8% have not been vaccinated against the Rotavirus. Research has shown that activity should be strengthened to increase the coverage of Rotavirus vaccines in the community to reduce the burden of disease.
Từ khóa:
tiêu chảy cấp, vi rút Rota, Xanh Pôn, trẻ em.
Keywords:
acute diarhoe, Rotavirus, Saint Paul, children.
File nội dung:
o1708281.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log