Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 366
Tập 27, số 8 2017

Thực trạng lạm dụng rượu bia và các yếu tố liên quan của sinh viên tại một số trường Đại học và Cao đẳng ở thành phố Huế năm 2016

Alcohol abuse and related factors among students at some universities and colleges in Hue city in 2016
Tác giả: Phan Văn Sang, Hồ Thị Thùy, Trần Xuân An, Huỳnh Thị Lan, Hồ Thị Khuyên, Hoàng Đình Tuyên
Tóm tắt:
Lạm dụng đồ uống có cồn gây ra hơn 2,2 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, tương đương với khoảng hơn 6.000 người chết mỗi ngày. Ở Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lạm dụng rượu bia ở sinh viên cao. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ lạm dụng rượu bia và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tình trạng lạm dụng rượu bia ở sinh viên tại các trường Đại học và Cao đẳng ở thành phố Huế. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 550 sinh viên ở 2 trường Đại học và 2 trường Cao đẳng tại thành phố Huế. Bộ công cụ định lượng sử dụng thang đo AUDIT để xác định tỷ lệ lạm dụng rượu bia, bộ công cụ phỏng vấn sâu để thu thập số liệu định tính. Sử dụng phân tích hồi quy logistic đa biến dùng để xác định các yếu tố liên quan đến việc lạm dụng rượu bia. Kết quả cho thấy 5,3% đối tượng nghiên cứu lạm dụng rượu bia. Giới tính, trường học, nơi ở là các yếu tố liên quan đến tình trạng lạm dụng rượu bia của đối tượng nghiên cứu là giới tính, trường học, nơi ở (p<0,05). Nhiều nghiên cứu sử dụng AUDIT để phân loại mức độ sử dụng rượu bia và lạm dụng rượu bia cũng được khuyến cáo
Summary:
Alcohol abuse causes more than 2.2 million deaths worldwide, equivalent to more than 6,000 deaths daily. In Vietnam, a number of studies show high rates of alcohol abuse among students. This study aimed to determine the prevalence of alcohol abuse and to identify related factors of alcohol abuse among students in universities and colleges in Hue city. A crosssectional study conducted on 550 students at two universities and two colleges in Hue city. The quantitative questionnaireuses the AUDIT scale to measure alcohol abuse, a toolkit for in-depth interviews to collect qualitative data. Multivariate logistic regression analysis was used to identify factors related to alcohol abuse. Results showed that 5.3% of students were alcohol abuse. Gender, universities, and living areas were significantly associated with alcohol abuse (p<0.05). More studies using AUDIT to classify the level of alcohol use and alcohol abuse also are recommended.
Từ khóa:
AUDIT, lạm dụng rượu bia, sinh viên, thành phố Huế
Keywords:
AUDIT, alcohol abuse, students, Hue city.
File nội dung:
o1708366.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log