Thứ hai, 22/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 204
Tập 27, số 9 2017

Thực trạng cận thị ở học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Myopia in primary school pupils in Dien Bien Phu city, 2016
Tác giả: Trần Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Thùy Dương, Trần Văn An, Phạm Phương Lan, Nguyễn Văn Dũng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về thực trạng tật cận thị ở 4757 học sinh tiểu học của 9 trường tiểu học đóng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ năm 2016. Trường có số học sinh mắc cận thị cao nhất là trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ. Tỷ lệ cận thị chung của học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ là 17,2%. Cận thị ở học sinh nam là 16,7% và ở học sinh nữ là 17,8%. Tỷ lệ cận thị học sinh tiểu học người Thái chiếm 7,7%, người dân tộc thiểu số khác - 9,6% và đều thấp hơn người Kinh (19,0%). Tỷ lệ cận thị tăng dần theo khối lớp học, cao nhất ở khối lớp 5 (26,7%). Cận thị nhẹ và ở cả hai mắt chiếm chủ yếu, tương ứng 82,0% và 86,2%.
Summary:
A cross-sectional descriptive study about the status of myopia was conducted in 4757 primary school pupils of 9 primary schools located in Dien Bien Phu City in 2016. Results showed that the school with the highest number of pupils suffering from myopia was Ha Noi - Dien Bien Phu. The prevalence of myopia of primary school students in Dien Bien Phu was 17.2%. The incidence of myopia in boys was 16.7% and in girls was 17.8%. The prevalence of the Thai primary school children was 7.7%, of other ethnic minorities was 9.6% and of the Kinh pupils was 19.0%. The rate of myopia was increased with class level, the highest was in grade 5 (26.7%). The incidence of myopia among primary school pupils was mild and in both eyes accounted for 82.0% and 86.2%, respectively
Từ khóa:
Cận thị, học sinh dân tộc thiểu số, tật khúc xạ.
Keywords:
Myopia, ethnic minorities, refractive errors.
File nội dung:
o1709204.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log