Thứ hai, 22/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 211
Tập 27, số 9 2017

Mối liên quan giữa hàm lượng vitamin D trong máu và tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở người khoẻ mạnh từ 3 - 17 tuổi tại cộng đồng ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, năm 2014

Relationship between vitamin D levels and the rate of acute respiratory infections in healthy people aged 3-17 years in Thanh Liem district, Ha Nam province, 2014
Tác giả: Nguyễn Lương Tâm, Vũ Sinh Nam, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi có nhóm chứng trên 400 người khỏe mạnh từ 3 - 17 tuổi tại Thanh Liêm, Hà Nam đã được tiến hành trong thời gian 1 năm từ 12/2013 - 12/2014 nhằm xác định mối liên quan giữa hàm lượng vitamin D trong máu và tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa hàm lượng vitamin D trong máu và tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi rút với hàm lượng vitamin D trong máu càng cao, số lần mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp do vi rút càng thấp. Tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp do vi rút từ 3 lần trở lên có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm nghiên cứu với hàm lượng vitamin D ở mức > 74 nmol/L. Đối tượng có hàm lượng vitamin D trong máu từ 50- 74 nmol/L; 25- 49 nmol/L có nguy cơ mắc cúm cao hơn 1,68 lần và 2,03 lần so với nhóm đối tượng có hàm lượng vitamin D trong máu > 74 nmol/L. Mô hình hồi quy đa biến tối ưu cho thấy các yếu tố có liên quan đến tỷ lệ mắc cúm bao gồm hàm lượng vitamin D (RR = 1,01; 95%CI:1,001- 1,02; p< 0,05), tiền sử mắc viêm đường hô hấp trên (RR = 0,61; 95%CI: 0,38- 0,96; p< 0,05) và tiền sử mắc viêm đường hô hấp dưới (RR= 2,39; 95%CI: 1,92- 6,21; p< 0,05). Đây sẽ là những bằng chứng mở đầu cho những nghiên cứu tiếp theo về việc bổ sung vitamin D trong phòng chống bệnh cúm và nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi rút ở Việt Nam trong thời gian tới.
Summary:
A blinded, placebo-controlled randomized controlled trial with 400 healthy people aged 3-17 years old randomly being assigned of was conducted in Thanh Liem, Ha Nam from 12/2013 to 12/2014 to determine the relationship between vitamin D levels and laboratoryconfirmed influenza as well as other respiratory infections. The results show that there was a correlation between vitamin D levels in blood and the prevalence of viral respiratory infections when the higher levels of vitamin D in blood, the lower the incidence of influenza. The rate of people who got over 3 times of acute viral respiratory infections was significantly different between the two groups, especially people with a vitamin D level over 74 nmol/L. The multivariate losgistic regession showed that factors related to the incidence of influenza included vitamin D levels (RR = 1.01, 95% CI: 1,001 - 1,02, p <0.05), and history of upper respiratory tract infection (RR = 0.61; 95% CI: 0.38- 0.96; p <0.05). This will be the preliminary evidence for further studies on vitamin D supplementation and the prevention of influenza and respiratory infections in Vietnam in the future.
Từ khóa:
Vitamin D, viêm đường hô hấp cấp, nhóm 3 - 17 tuổi
Keywords:
Vitamin D, acute respiratory infection, people aged 3 - 17 years old
File nội dung:
o1709211.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log