Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 130
Tập 27, số 9 2017

Hiệu quả can thiệp về kiến thức và thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế tại các cơ sở răng hàm mặt công lập tuyến quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh

Effectiveness of interventions to improve knowledge and practice of infection control of dental staffs at the public dental clinics of district in Ho Chi Minh city
Tác giả: Nguyễn Đức Huệ, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Xuân Tùng, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành của nhân viên y tế (NVYT) về KSNK chuyên ngành nha khoa tại 6 cơ sở răng hàm mặt (RHM) tuyến quận của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Kết quả cho thấy: sau một năm can thiệp, ở nhóm can thiệp, tỷ lệ NVYT có kiến thức đúng về các bệnh có nguy cơ lây nhiễm nha khoa tăng từ 71,4% lên 95,0% (HQCT 35,2%); kiến thức về biện pháp phòng tránh lây nhiễm tăng từ 66,7% lên 100%, HQCT 50,8%; Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay từ 45,0% lên 59,2%; HQCT 18,1%; tỷ lệ sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đều tăng cao ở nhóm can thiệp so với đối chứng; tỷ lệ thực hành quy trình xử lý, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ tăng lên 100%, HQCT 14,7%. Tỷ lệ thực hành đúng quy trình tiệt khuẩn tay khoan bằng lò hấp hơi nước ở nhóm can thiệp từ 11,7% tăng 21,7% (p<0,05), HQCT 43,1% (p<0,05). Kết luận: Các cơ sở RHM cần làm tốt các hướng dẫn về thực thành kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) chuyên ngành RHM theo quy định của Bộ Y tế và của CDC, năm 2016.
Summary:
A design of controlled intervention was performed with all of dental staffs at 6 dental clinics of the district public hospital in Ho Chi Minh City. Result showed that after one year intervention, at intervention group showed that knowledge of dental staffs responded correctly about the risk of infection in dental practices from 71.4% to 95.0% with the intervention effectiveness was 35.2%; knowledge of dental staffs responded correctly about the method for infection prevention from 66.7% to 100%, with the intervention effectiveness was 50.8%. Observation of hand hygiene practices of dental staffs shows that the rate of compliance with hand hygiene in the intervention group has increased from 45% to 59.2% with the intervention effectiveness was 18.1%. Observation about personal protection of dental staffs during spray treatment increased to 100% and the protocol of instrument sterilization increased to 100% with the intervention effectiveness was 14.7%. The ratio of hand pieces were been sterilized by autoclave from 11.7% to 21.7% with the intervention effectiveness was 43,1%. The conclusion: Dental staffs at dental clinics paid more attention for infection control practice following the infection control standard of The Health Ministry of Viet Nam and following the infection control guideline of CDC - 2016.
Từ khóa:
KSNK, kiến thức, thực hành, khoa RHM công lập
Keywords:
Infection control, knowledge, public dental clinic.
File nội dung:
o1709130.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log