Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 98
Tập 27, số 9 2017

Kiến thức, thái độ về sử dụng kháng sinh của các bác sĩ lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

Knowledge and attitudes about antibiotic use among doctors working at Thai Binh and Nam Dinh provincial general hospitals, 2017
Tác giả: Nguyễn Trọng Khoa, Lương Ngọc Khuê, Phan Lê Thanh Hương, Trần Khánh Thu, Hoàng Ngọc Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 208 bác sĩ lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017 nhằm khảo sát kiến thức, thái độ về sử dụng kháng sinh. Kết quả cho thấy 71,1% bác sĩ có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên. 82,7% bác sĩ tự tin về việc sử dụng tối ưu hóa kháng sinh. 100% bác sĩ cho rằng kiến thức về kháng sinh là quan trọng đối với bác sĩ lâm sàng và vấn đề kháng thuốc là một vấn đề cấp thiết. 99/208 bác sĩ kê kháng sinh hơn 1 lần trên ngày. 56,3% bác sĩ trả lời đúng 4/7 hoặc 5/7 câu hỏi. Chỉ có 1,7% bác sĩ trả lời đúng 7/7 câu hỏi. Các bác sĩ ở hai bệnh viện đã có thái độ đúng với vấn đề sử dụng kháng sinh, tuy nhiên kiến thức về sử dụng kháng sinh còn chưa toàn diện.
Summary:
A cross sectional descriptive study was carried out on 208 doctors at the Thai Binh and Nam Dinh Provincial General Hospitals in 2017 on knowledge and attitudes about antibiotic use. The results showed that 71.1% of doctors have been working for 5 years or more. 82.7% of doctors were confident about optimal use of antibiotic. 100% of doctors believed that knowledge about antibiotics is important to clinicians and antibiotic resistance is an urgent matter. 99 out of 208 doctors prescribed antibiotics more than once a day. 56.3% of doctors answered correctly 4/7 or 5/7 questions. Only 1.7% of doctors answered correctly 7/7 questions. Doctors of the two hospitals have a good attitude with the use of antibiotics, but knowledge about antibiotic use was not comprehensive.
Từ khóa:
kiến thức, thái độ, kháng sinh, kháng kháng sinh.
Keywords:
knowledge, attitudes, antibiotics, antibiotic resistance
File nội dung:
o170998.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log