Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 123
Tập 27, số 9 2017

Mối liên quan giữa thực hành phòng chống sâu răng, viêm lợi cho học sinh của cha mẹ với tình trạng sâu răng, viêm lợi ở học sinh tại 4 trường trung học cơ sở tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

The relationship between tooth decay, gingivitis prevention of parents for pupils with tooth decay and gingivitis of pupils at 4 secondary schools in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province in 2014
Tác giả: Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Trần Hiển, Trịnh Đình Hải, Phạm Thị Minh Phương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được tiến hành tại 4 trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 nhằm xác mối liên quan giữa thực hành phòng chống sâu răng, viêm lợi cho học sinh của cha mẹ với tình trạng sâu răng, viêm lợi ở học sinh. Tổng cộng có 544 học sinh lớp 6 và 544 cha/mẹ học sinh tham gia nghiên cứu. Thông tin được thu thập qua việc khám răng, miệng cho học sinh và phát vấn đối với cha mẹ học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa tỷ lệ học sinh bị sâu răng, viêm lợi với thực hành PCSR, viêm lợi cho học sinh của CMHS (OR = 1,74; 95%CI: 1,22 - 2,47 và OR = 1,62; 95%CI: 1,05 - 2,51). Các thực hành của CMHS liên quan trực tiếp đến tình trạng sâu răng, viêm lợi của học sinh bao gồm: CMHS không mua bàn chải răng dùng cho trẻ em cho học sinh (OR = 1,53, 95%CI: 1,07 - 2,18 và OR = 1,67, 95%CI: 1,07 - 2,62); cha mẹ đưa học sinh đi khám răng định kỳ (OR = 1,57, 95%CI: 1,06 - 2,32 và OR = 1,74, 95%CI: 1,1 - 2,76); cha mẹ không nhắc nhở khi học sinh ăn nhiều đồ ngọt (OR = 1,76; 95%CI: 1,22 - 2,54 và OR = 2,21; 95%CI: 1,37 - 3,29).
Summary:
A cross-sectional study was conducted at four secondary schools in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province in 2014 with the objective of determining the percentage of tooth decay and gingivitis among pupils and the relationship between tooth decay, gingivitis prevention of parents with tooth decay and gingivitis of pupils at four secondary schools in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province in 2014. Total 544 pupils and 544 parents participated in the study. Pupils who were examined teeth and gums, parents of pupils were circled in questionnaires. Research results show that there was a significant association between tooth decay and gingivitis of pupils and the practice of tooth decay and gingivitis prevention of pupil’s parents OR = 1,74; 95%CI: 1,22 - 2,47 and OR = 1,62; 95%CI: 1,05 - 2,51). The tooth decay and gingivitis of pupils was found to be associated with following factors (OR = 1,53, 95%CI: 1,07 - 2,18 và OR = 1,67, 95%CI: 1,07 - 2,62), parents of pupils did not buy brushes for children to brush the teeth (OR = 1,57, 95%CI: 1,06 - 2,32 và OR = 1,74, 95%CI: 1,1 - 2,76); the parents took regularly pupils to visit the dentist, parents did not remind when pupils eating more sweets (OR = 1,76; 95%CI: 1,22 - 2,54 và OR = 2,21; 95%CI: 1,37 - 3,29).
Từ khóa:
Sâu răng, viêm lợi, học sinh, cha mẹ học sinh, Vĩnh Phúc
Keywords:
Tooth decay, gingivitis, pupils, parents, Vinh Phuc.
File nội dung:
o1709123.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log