Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 186
Tập 27, số 9 2017

Nghiên cứu tổ chức huấn luyện triển khai hoạt động của đội y tế cơ động quân dân y tại xã Moray, (Sa Thầy, Kon Tum)

Research on organization of operational training for minitary – civilian medical mobile teams in Moray commune, Sa Thay district, Kon Tum province
Tác giả: Lê Trọng Toàn, Nguyễn Anh Dũng, Lê Văn Bào
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả, huấn luyện, thử nghiệm trên thực địa và đánh giá so sánh trước - sau can thiệp nhằm đánh giá kết quả bước đầu huấn luyện, triển khai hoạt động của đội y tế cơ động kết hợp quân dân y tại xã Moray (Sa Thầy, Kon Tum), năm 2015. Kết quả cho thấy 100% cán bộ, nhân viên y tế, quân y của 3 đơn vị quân, dân y trên địa bàn xã Moray được huấn luyện lý thuyết, thực hành triển khai hoạt động Đội y tế cơ động quân dân y, bước đầu thực hiện được việc tổ chức tập hợp đội hình, cơ động và triển khai tại thực địa (02/04 nội dung đạt giỏi và 02/04 nội dung đạt khá). Thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân hàng loạt: 04/06 nội dung từ trung bình, khá (trước can thiệp), đạt khá, giỏi (sau can thiệp). 02/06 nội dung mới đạt trung bình và khá. Thực hành tổ chức chỉ huy và chuyên môn trong cấp cứu nạn nhân hàng loạt, sau can thiệp, cả ba chức danh (bác sĩ, y sĩ và y tá/điều dưỡng) đều đạt loại khá và trung bình. Thực hành trên động vật một số kỹ thuật, thủ thuật cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp trong điều kiện dã chiến: 03/04 kỹ thuật từ loại yếu, trung bình (trước can thiệp) lên loại khá (sau can thiệp), 01 kỹ thuật từ yếu (trước can thiệp) lên trung bình (sau can thiệp).
Summary:
A study used methods of descriptive observation, training, field trial and comparative assessment of before-after the intervention to evaluate the results of training and deployment of military-civilian mobile medical teams in Moray commune (Sa Thay district, Kon Tum province) in 2015. The results showed that 100% the health officers of 3 military and civil units in Moray commune were trained, practiced and implemented the mobile medical team functions; 2 got excellent score and 2 got good score). For practice of reception, classification, first aid, and transport in a mass casualty incident: 04/06 techniques score were average and good (before intervention) to the good and very good (after intervention), 02/06 new techniques achieved moderate and good scores. Practice organization, command and expertise in doing first aid for massive casualties: after intervention, all three titles (doctors, medicos and nurses) were achieved good and moderate scores. Practice some surgical extremely urgent techniques on animals in field conditions: 03/04 techniques were from the weak and average (before intervention) to the good (after intervention), 01 technique was from the weak (before intervention) to the moderate (after intervention).
Từ khóa:
Huấn luyện, Đội y tế, cơ động, quân dân y, xã Moray
Keywords:
Training, medical teams, mobile, military-civilian medical cooperation, Moray commune.
File nội dung:
o1709186.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log