Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 43
Tập 27, số 9 2017

Thực trạng dị hình tàn tật ở người mắc bệnh phong tại 3 tỉnh Bắc Trung Bộ, năm 2015

Disability situation among leprosy patients in 3 provinces of the north and central Vietnam, 2015
Tác giả: Nguyễn Việt Dương, Phạm Văn Thao, Hồ Thị Minh Lý, Phạm Phương Lan, Nguyễn Văn Dũng
Tóm tắt:
Những dị hình tàn tật khiến người mắc bệnh phong bị ảnh hưởng nặng nề về thể chất và tinh thần. Kết quả nghiên cứu cắt ngang về thực trạng dị hình, tàn tật ở người mắc bệnh phong tại 3 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2015 cho thấy: trong tổng số 457 người mắc bệnh phong tại 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia nghiên cứu, có 68,1% tàn tật độ II, 26% tàn tật độ I và 5,9% tàn tật độ 0; tỷ lệ tàn tật độ II ở nam cao hơn nữ (54,7% so với 45,3%); Có 70,9% người mắc bệnh phong thể nhiều khuẩn; các dị hình, tàn tật ở người mắc bệnh phong phân bố nhiều nhất ở tay (90,6%), chân (82,7%), mắt (55,4%) tiếp theo là ở tai và mũi. Tại từng vị trí, tỷ lệ tàn tật độ II chiếm đa số (61,8% - 70,9%), đặc biệt tỷ lệ tàn tật độ II ở tay là 68,1% và ở chân là 70,9%. Nghiên cứu khuyến nghị cần duy trì và tăng cường các hoạt động của chương trình phòng chống bệnh phong tại 3 tỉnh và toàn khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó tiến hành các biện pháp phục hồi chức năng phù hợp cho người mắc bệnh phong.
Summary:
Disabilities make leprosy patients suffer severely both physically and mentally. A crosssectional study on the disabilities among leprosy patients in 3 provinces of the North and Central Vietnam (Thanh Hoa, Nghe An and Ha Tinh) in 2015 showed that: among 457 researched people, grade 2 disability cases (G2D accounted for 68,1% with the proportion of male was higher than female (54.7% compared to 45.3%), grade 1 disability accounted for 26%, and 70.9% of the subjects were multibacillary cases (MB). Deformities and disabilities in leprosy patients were highest in hands (90.6%), legs (82.7%), eyes (55.4%) and in ears and nose. At each site, G2D accounted for more than 61%, especially in hands and legs (70%). The study suggested maintaining and broadening activities of Leprosy Prevention Program in three provinces and the whole North and Central region, while carrying out appropriate rehabilitation methods for leprosy patients
Từ khóa:
bệnh phong, dị hình tàn tật, phục hồi chức năng, người mắc bệnh phong.
Keywords:
leprosy, disability, rehabilitation, leprosy patients.
File nội dung:
o170943.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log