Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 139
Tập 27, số 9 2017

Thực trạng môi trường lao động và bệnh viêm mũi dị ứng ở công nhân một số nhà máy dệt may Nghệ An năm 2016

Working environment and situation of allergic rhinitis among workers at textile companies in Nghe An province, 2016
Tác giả: Đinh Viết Tuyên, Nguyễn Quang Hùng, Lê Minh Kỳ, Vũ Minh Thục
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 1040 công nhân làm việc tại 02 Công ty thuộc Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan và Công ty Cổ phần may Halotexco tại tỉnh Nghệ An từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2016 nhằm mô tả thực trạng môi trường lao động và bệnh viêm mũi dị ứng trên công nhân và mối liên quan với một số yếu nhân khẩu học. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn, khám sức khỏe công nhân, nội soi Tai- mũi- họng, làm test lẩy da và định lượng IgE toàn phần. Kết quả đã chỉ ra rằng các tiêu chuẩn về môi trường lao động tại nhà máy nhìn chung đều trong giới hạn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. Tại khu vực máy bông thuộc nhà máy Sợi I, Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan có nồng độ bụi bông vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 1,34 lần (nồng độ bụi bông 1,34 ± 0,24 mg/m3).Về sức khỏe công nhân: có tổng số 30,50% công nhân bị mắc viêm mũi dị ứng, chưa thấy mối liên quan của bệnh viêm mũi dị ứng với các yếu tố tuổi, giới cũng như tuổi nghề
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted on 1040 workers at Hoang Thi Loan Textile & Garment Joint Stock Company and Hoang Thi Loan Garment Company (Halotexco) in Nghe An province from 6/2016 to 10/2016 in order to describe the current working environment and situation of allergic rhinitis among workers and some related demographics factors. The data were collected by interviews, medical check up, ENT endoscope, prick test and quantitative IgE. Almost standards of the work environment were among allowed norm. In the cotton machine area of Hoang Thi Loan Textile & Garment Joint Stock Company, the concentration of cotton dust exceeded the average norm 1.34 times (1.34 ± 0.24 mg/m3). The results showed that 30.5% of workers suffer from allergic rhinitis. The relationship between allergic rhinitis and age, gender, time worked exposed cotton dust duration was not found in this study.
Từ khóa:
môi trường lao động, viêm mũi dị ứng, dệt may, Nghệ An
Keywords:
working environment, allergic rhinitis, textiles, Nghe An.
File nội dung:
o1709139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log