Thứ hai, 19/02/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 294
Tập 27, số 11 2017

Đánh giá tính sinh miễn dịch của vắc xin cúm A/H5N1 sử dụng tá chất Nano và Micro chitosan trên mô hình chuột

The immunogenicity of chitosan Nano and Micro particles as an adjuvant for A/H5N1 influenza vaccine in a mouse model
Tác giả: Phạm Thanh Hồng, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Văn Khoa, Lê Thị Liên, Lê Hà Tầm Dương, Nguyễn Thị Hạnh Lan, Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh, Trần Thị Bích Phượng, Nguyễn Anh Dũng, Cao Thị Bảo Vân
Tóm tắt:
Trong nghiên cứu này, hiệu quả gây đáp ứng miễn dịch của vắc xin cúm A/H5N1 sử dụng hai nhóm tá chất hạt nano và micro chitosan được khảo sát. Virus cúm A/H5N1 được hấp phụ lên bề mặt hạt nano (kích thước 100 – 300nm) và micro chitosan (kích thước 1 - 3μm). Chuột balb/c (6 – 8 tuần tuổi) được gây đáp ứng bằng đường tiêm bắp và nhỏ mũi. Kết quả cho thấy hiệu quả hấp phụ kháng nguyên lên bề mặt hạt chitosan đạt 97% đến 99%. Khảo sát tính sinh miễn dịch đối với đường tiêm bắp cho thấy hạt nano chitosan cho hiệu giá ngăn ngưng kết hồng cầu - HI, IgG cao hơn hạt micro chitosan (p<0.05). Tất cả các nhóm vắc xin đều cho tỉ lệ kháng thể IgG1/IgG2a <1 (p<0.05). Ở đường nhỏ mũi, hiệu giá kháng thể IgA của nhóm hạt nano chitosan được phát hiện là 8/10 chuột, hạt micro chitosan là 6/10 chuột. Nhóm chuột nhỏ mũi với vắc xin tá chất nhôm không phát hiện được IgA (0/10), trong khi nhóm không tá chất IgA được phát hiện ở hầu hết chuột (10/10). Các kết quả chứng minh tá chất nano chitosan có tiềm năng trong phát triển vắc xin cúm.
Summary:
In this study, the immunogenicity of chitosan nano and micro particles as an adjuvant for A/H5N1 influenza vaccine was investigated. The A/H5N1 antigen was loaded onto chitosan nanoparticles (100 – 300nm) and microparticles (1 - 3μm). In balb/c mice, booster intramuscular and intranasal was administered. The results showed that the loading efficiacy of antigen onto chitosan particles was from 97% to 100%. In intramuscular administration, the immune responses (HI, IgG titer) of chitosan nanoparticles was higher than chitosan microparticles (p<0.05). The proportion of IgG1/IgG2a was less than 1 in all vaccinated groups (p<0.05). In intranasal administration, IgA titer of chitosan nanoparticles was detected in 8/10 (mice) and chitosan microparticles was 6/10 (mice). No mice (0/10) administered with antigen - aluminum adjuvant detected IgA whereas antigen itself group induced IgA of all mice (10/10). In conclusion, these results demonstrate that chitosan nanoparticles are a potent adjuvant for A/H5N1 influenza vaccine.
Từ khóa:
Hạt nano, micro chitosan, A/H5N1, vắc xin nhỏ mũi
Keywords:
Chitosan nanoparticles, microparticles, A/H5N1, intranasal vaccine.
File nội dung:
o1711294.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log