Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 57
Tập 27, số 11 2017

Chỉ số côn trùng và kiến thức, thái độ, thực hành, phòng chống sốt xuất huyết của người dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau năm 2014

Research on breteau index and knowledge, attitude, practice about prevention of dengue fever for people in Tran Van Thoi district, Ca Mau province 2014
Tác giả: Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Thanh Dân
Tóm tắt:
Hiện nay, sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở nước ta. Bệnh dễ gây thành dịch lớn, làm nhiều người mắc. Kiểm soát véc tơ là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh SXHD. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 334 người dân của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau năm 2014. Số liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi soạn sẵn và điều tra các chỉ số côn trùng. Chỉ số DI = 0,92, BI = 32, kiến thức đúng về bệnh SXHD chiếm tỷ lệ 41% và thực hành đúng là 46%. Có mối liên quan giữa kiến thức với học vấn; giữa tuổi và học vấn với thái độ; giữa kiến thức, tuổi và học vấn với thực hành (p<0,001); Chỉ số DI, BI ở mức cho phép (DI≤1 con/nhà, BI≤50), kiến thức và thực hành đúng của người dân còn thấp. Cần có biện pháp tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh SXHD và biện pháp phòng ngừa tại cộng đồng.
Summary:
Currently, Dengue Fever is the leading cause of death in 10 dangerous infectious diseases in our country. Disease easily causes large epidemic, increases dengue cases. Vector control is an effective way to check dengue. A cross-sectional descriptive study of 334 peoples was applied in Tran Van Thoi district, Ca Mau province in 2014. The data were collected by using direct interview method and replying to the available questionnaire and investigate insects index. Results showed that the Breteau index equal 32, DI=0.92 that of right knowledge about Dengue Fever was 41% and that of correct practice was 46%. There was a correlation among knowledge and educational level, there was a correlation of attitudes towards age and knowledge, there was a correlation among practice and knowledge, age and education (p<0.001). Breteau index and DI index at the permissible level , the percentage of ones having correct knowledge and proper practice was not high. Measures should be taken to strengthen the communication on health education on Dengue Fever disease and preventive measures in the community.
Từ khóa:
Kiến thức, thái độ, thực hành, sốt xuất huyết, côn trùng
Keywords:
Knowledge, attitude, practice, Dengue fever, insects.
File nội dung:
o1711057.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log