Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 289
Tập 27, số 11 2017

Đặc điểm các trường hợp nhập viện trong một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin phế cầu trên trẻ nhũ nhi tại thành phố Hồ Chí Minh

Characteristics of hospitalized infants in a Pneumoccocal vaccine trial in Ho Chi Minh city
Tác giả: Nguyễn Trọng Toàn, Hoàng Quốc Cường, Trần Thị Kim Ngân, Lê Thị Tường Vy, Đoàn Ý Uyên, Trần Linh Phương, Trần Ngọc Hữu, Phan Trọng Lân, Kim Mulholland
Tóm tắt:
Trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS), tất cả các trường hợp nhập viện do bất kỳ nguyên nhân gì đều phải được báo cáo. Việc phân tích đặc điểm các trường hợp này trong một nghiên cứu TNLS ở trẻ nhỏ có thể cung cấp thông tin về tỷ lệ, tần suất nhập viện ở trẻ và các yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả hồi cứu dựa trên 162 báo cáo các trường hợp nhập viện trong TNLS vắc xin phế cầu tiến hành trên trẻ nhũ nhi trong thời gian từ 10/2013 đến 11/2016. Kết quả cho thấy hầu hết các trường hợp nhập viện đều không liên quan đến vắc xin, tỷ suất xuất hiện ca nhập viện là 70,6/1000 trẻ-năm. 34,6% các ca đã nhập viện từ 2 đến 4 lần. Bệnh về hô hấp (48,8%), tiêu hóa (17,9%), tay chân miệng (9,3%) và nhiễm siêu vi (6.8%) là các nguyên nhân nhập viện chủ yếu. Tỉ lệ nhập viện trong từng nhóm tuổi được ghi nhận như sau: 39,5% trẻ dưới 6 tháng tuổi, 37% trẻ từ 7-12 tháng tuổi và 23,5% trẻ trên 12 tháng tuổi. Tỷ suất nhập viện trong nghiên cứu này thấp hơn tỷ lệ ghi nhận trong các nghiên cứu TNLS trước đây tại Việt Nam. Việc tiêm nhiều mũi vắc xin hơn không làm tăng tỉ lệ nhập viện trong cùng nhóm tuổi. Tỉ lệ nhập viện trong nhóm trẻ < 12 tháng tuổi cao hơn 3 lần so với nhóm >12 tháng tuổi.
Summary:
In a clinical trial, all hospitalized cases should be reported. Characteristics analysis of these cases in a vaccine trial in infant will provide a hospitalized infant rate and induced factors. Retrospective description study based on all 162 hospitalized cases reported from Oct 2013 to Nov 2016 of the Pneumoccocal vaccine trial in Vietnamese infants. Almost of hospitalized cases were unrelated to study vaccine with the incidence 70.6/1000 child-year. 34.6% among hospitalized case is repeated admission (2-4 times). These cases are essentially clinical diagnosed respiratory infection (48.8%), gastroenteritis (17.9%), handfoot- mouth disease (9.3%) and viral infection (6.8%). Hospitalized proportion in each group: 39.5% in subject under 6 months, 37% in subject 7-12 months and 23.5% in subject over 12 months of age. Incidence of hospitalized infant in this study is higher than previous data of infants in developed countries and former vaccine trials conducting in Vietnamese infants. The number of injection do not increase hospitalized rates in same age group. The hospitalized proprotion is three times higher in child under 12 months than in over 12 months of age.
Từ khóa:
nhập viện nhũ nhi; tỉ lệ nhập viện; vắc xin phế cầu
Keywords:
hospitalized infant; hospitalization rate; Pneumoccocal vaccine
File nội dung:
o1711289.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log