Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 197
Tập 27, số 11 2017

Đặc điểm dịch tễ học các ca dại tử vong tại khu vực phía Nam Việt Nam năm 2012 – 2016

Epidemiological characteristics of deaths from rabies in Southern Vietnam from 2012 to 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy, Hoàng Thị Liên, Phan Công Hùng, Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng
Tóm tắt:
Kết quả hồi cứu các ca dại tử vong tại khu vực phía Nam trong dự án khống chế và loại trừ bệnh dại quốc gia từ (2012-2016) ghi nhận 39 ca. Các ca tử vong rải rác ở các tháng trong năm tại 13/20 tỉnh, thành phố. Có 10% được chẩn đoán xác định phòng xét nghiệm (PCR). Ca tử vong ở nam (67%) cao hơn ở nữ (33%). Bệnh dại và tử vong ghi nhận ở mọi lứa tuổi, độ tuổi (30 – 49) có tỷ lệ cao nhất 44%. Động vật là nguyên nhân gây phơi nhiễm vi rút dại cho các ca tử vong có tới 90% là chó, 3% là mèo. Có khoảng 80% ca có ít nhất 2 trong 3 triệu chứng điển hình sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Chỉ có 5,1% có triệu chứng liệt. Đa số ca tử vong đều có vết thương là độ 3 khi bị phơi nhiễm (87%). Lý do không đi tiêm sau phơi nhiễm chủ yếu là không hiểu biết đúng về cách phòng tránh dẫn đến chủ quan (95%). Cần chú trọng công tác truyền thông phòng tránh bệnh dại cho người dân và hỗ trợ chi phí tiêm phòng sau phơi nhiễm đối với người nghèo. Thực hiện nghiên cứu tiếp theo để đánh giá về kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh Dại của người dân ở các địa phương có ca tử vong do dại trong 2 -3 năm liền.
Summary:
A retrospective result of 39 cases deaths from rabies in the southern Viet nam on the national rabies control and eradication program from 2012 to 2016 show that the deaths cases scattered throughout the year at 13/20 provinces; 10% (4 cases) aboratory-confirmed by PCR; Death rate in men (67%) higher than in women (33%). Death from rabies recorded at all ages, the highest at the group age from 30 to 49 (44%). Dog is the leading exposure cause (90%), and 3% from cat. Typical symptoms of rabies are hydrophobia, aerophobia, photophobia, phlegm, difficulty breathing, convulsions, and paralysis. About 80% of cases have at least 2 of 3 typical symptoms including aerophobia, and photophobia; only 5.1% have paralysis. 87% cases of deaths have wounds with category 3. The reason for unvaccinated after exposure are lack of understand on rabies with 95%, and don't have enough money for rabies vaccines with 5.1%. Communication on rabies prevention should be focused and the post-exposure vaccination cost for the poor should be promoted. Needs to conduct followup studies to assess knowledge, attitudes in practices of rabies control and prevention in the provinces where the deaths from rabies exist in 2-3 years later.
Từ khóa:
Bệnh dại, tử vong do bệnh dại, phòng bệnh dại, khu vực phía Nam
Keywords:
rabies, death from rabies, rabies prevention
File nội dung:
o1711197.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log