Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 174
Tập 27, số 11 2017

Đặc tính kháng Ciprofloxacin ở Neisseria meningitidis tại khu vực phía Nam Việt Nam, năm 2016

Characteristics of Ciprofloxacin resistance Neisseria meningitidis in Southern Vietnam, 2016
Tác giả: Nguyễn Gia Kỳ, Hồ Nguyễn Lộc Thuỳ, Phạm Thị Hoan, Phan Văn Thành, Võ Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Neisseria meningitidis (N. meningitidis) là vi khuẩn song cầu Gram âm và là một trong các tác nhân chủ yếu gây viêm màng não mô cầu trên trẻ em cũng như người lớn. Ciprofloxacin là kháng sinh được sử dụng phổ biến nhất để điều trị dự phòng hiện nay tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện tượng đề kháng Ciprofloxacin ở N. meningitidis chiếm tỉ lệ 82,61%, điều này có thể dẫn đến sự thay đổi về quan điểm sử dụng kháng sinh trong điều trị dự phòng bệnh viêm màng não mô cầu ở miền Nam Việt Nam. Cơ chế kháng kháng sinh Ciprofloxacin của vi khuẩn não mô cầu liên quan đến đột biến điểm ở vùng quyết định đề kháng Quinolon của gen gyrA. Các thay đổi về axit amin được ghi nhận bao gồm Thr-91→Ile, Ala-103→Asp, Ile-111→Val, Val-120→Ile, Asp-95→Asn. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng phát hiện thêm một đột biến mới, Ala-69→Ser, vị trí này chưa từng được công bố trước đây và có thể góp phần làm gia tăng tính kháng Ciprofloxacin ở N. meningitidis.
Summary:
Neisseria meningitidis is Gram negative diplococcus bacteria and is one of the most causes that leads to a meningitis in either children or adults. In Vietnam, Ciprofloxacin is an antibiotic commonly used for chemoprophylaxis. In this study, Ciprofloxacin resistance in N. meningitidis accounted for 82.61%, which might lead to a shift of antibiotic for meningococcal chemoprophylaxis in Southern Vietnam. A mechanism of this resistance was associated with point mutation leading to the amino acid alteration in Quinolone-resistancedetermining- region (QRDR) of gyrA gene. These alterations including Thr-91→Ile, Ala- 103→Asp, Ile-111→Val, Val-120→Ile, Asp- 95→Asn were observed. In addition, this study revealed one new unpublished change, Ala- 69→Ser, which was believed to constribute to the Ciprofloxacin resistance in N. meningitidis
Từ khóa:
Neisseria meningitidis, kháng kháng sinh Ciprofloxacin, vùng quyết định đề kháng Quinolon, gen gyrA, Việt Nam
Keywords:
Neisseria meningitidis, ciprofloxacin resistance, QRDR, gyrA gene, Vietnam
File nội dung:
o1711174.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log