Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 151
Tập 27, số 11 2017

Dịch tễ học phân tử của Mamalian Orthoreovirus (MRV) trên chó nuôi tại miền Nam Việt Nam

Molecular epidemology of Mamalian Orthoreovirus from dogs in Vietnam
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Phan Xuân Thảo, Vũ Kim Chiến, Ken Maeda, Phạm Minh Trí, Lê Đinh Hà Thanh
Tóm tắt:
Mamalian orthoreovirus (MRV) có thể gây bệnh trên người và nhiều loài động vật. Trong đó, chó là loại vật nuôi thường tiếp xúc với con người nên nguy cơ lây bệnh từ loài vật này rất cao. Bệnh do MRV trên chó được báo cáo ở nhiều nước, tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay thiếu thông tin về MRV. Mục tiêu nghiên cứu này là đánh giá sự lưu hành và phân tích các đặc điểm phân tử của MRV. Qua kiểm tra 80 mẫu swab phân của chó (30 chó tiêu chảy, 50 chó khỏe) bằng RT-PCR, cho thấy tỷ lệ lưu hành trên nhóm chó bệnh (50%) cao hơn nhóm chó khỏe (4%), chứng tỏ MRV là tác nhân chính gây tiêu chảy trên chó. Tổng cộng có 4 chủng MRV phân lập thành công trên môi trường tế bào A72/cSLAM. Kết quả định serotype cho thấy 01 chủng (MRV/dog/HCM9) thuộc serotype 2 và 3 chủng thuộc serotype 3 (MRV/dog/HCM16, MRV/dog/ HCM19 và MRV/dog/HCM69). Các chủng serotype 3 phân lập có độ tương đồng cao với các chủng MRV phân lập trên heo từ Trung Quốc. Chủng serotype 2 phân lập có độ tương đồng cao với chủng gây bệnh phân lập trên người từ Trung Quốc. Điều này cho thấy có thể có sự truyền lây giữa các loài động vật khác nhau, lây giữa động vật và người. Các chủng MRV phân lập được có thể là ứng viên tiềm năng cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine, chế phẩm sinh học.
Summary:
A cross-sectional study, using quantitative and qualitative methods was conducted in Tua Chua district, Dien Bien province in 2015. Study subjects include 210 H’Mong mothers and their 335 children under 6. Subjects of the qualitative research include representatives from the Department of Labor, Invalids and Social Affairs; health officers; head of community and commune health staff. Data collection methods: direct interview with mothers in the households; in-depth interviews with representatives of stakeholders were applied. Results showed that 49.6% of the studied children under 6 has health insurance cards; 46.7% of the mothers has ever used HIC for their children when they use health care services. Factors related to the access and utilization of HIC include: it takes long time collecting needed information of each child, verifying the collected information, issuing and delivery of HIC and not taking sick child to a health centre.
Từ khóa:
MRV, chó, serotype, Việt nam
Keywords:
health insurance card, children under 6, Tua Chua district, Dien Bien province
File nội dung:
o1711151.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log