Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 369
Tập 27, số 11 2017

Hàm lượng aflatoxin trong mẫu ớt khô trên địa bàn 5 tỉnh phía Nam

Monitoring aflatoxin contamination risks in ground red chili from markets at the five provinces in the south of Vietnam
Tác giả: Đỗ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Dương Ngọc Diễm, Phạm vũ Cao Sơn, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Duy Anh, Võ Minh Thành, Trương Thuý Lan, Bùi Quang Đạt, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Tóm tắt:
Ớt khô là loại gia vị phổ biến trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiễm nấm mốc có thể xảy ra trong quá trình thu hoạch, phơi sấy, chế biến và bảo quản ớt. Điều này làm tăng nguy cơ hình thành độc tố vi nấm aflatoxin trên ớt khô và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mục tiêu nghiên cứu này là khảo sát hàm lượng aflatoxin trong mẫu ớt khô tại các chợ trên địa bàn 5 tỉnh phía Nam. Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang. Tổng cộng 48 mẫu ớt khô được thu thập ngẫu nhiên tại các chợ và tiệm tạp hóa trên địa bàn 5 tỉnh phía Nam. Xác định hàm lượng aflatoxin theo phương pháp TCVN 7407:2004. Kết quả cho thấy 48 mẫu ớt khô đều có sự hiện diện của aflatoxin, trong đó hàm lượng aflatoxin B1 (AFB1) dao động 0,13-46,57μg/kg và aflatoxin tổng số 0,13-48,76 μg/kg. Có 10 mẫu nhiễm AFB1 vượt quá giới hạn cho phép (>5μg/kg) chiếm 20,83% và 6 mẫu nhiễm aflatoxin tổng số vượt quá giới hạn cho phép (>10 μg/ kg ) chiếm 12,5 %. Kết quả giám sát góp phần định hướng cho các các cơ quan y tế công cộng cần tăng cường giám sát hàm lượng độc tố aflatoxin trong mẫu ớt nhằm đảo bảo chất lượng thực phẩm sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Summary:
Ground red chili is one of the very popular spices in Vietnam. Heavy contamination by molds in red chili often occurs because of the harvesting and manufacturing processes employed. The molds in red pepper are one of the highest contaminants and mycotoxins including aflatoxin frequently detected in red chili. This will affect health of consumers. Examine aflatoxin concentrations in ground red chili from markets at the five provinces of south Vietnam. This is a descriptive cross-sectional study. A total of 48 ground red chili samples were randomly selected from markets at the five provinces of South Vietnam. The samples were analysed for aflatoxin concentrations using TCVN 7407:2004 method. All 48 samples were contaminated by aflatoxin with aflatoxin B1 concentration range from 0.13-46.57 μg/kg, and with total aflatoxins concentration range from 0.13-48.76μg/kg. Ten (20.83%) of the ground red chlili samples were over the legal limit of aflatoxin B1 (>5μg/kg). Six (12.5%) of the ground red chili samples were over the legal limit of aflatoxins (>10μg/kg). The results of survey provide governmental officials with information for improving controlling and monitoring activities of aflatoxin concentrations in ground red chili samples to ensure food safety and hygiene for human consumption.
Từ khóa:
ớt khô, aflatoxin B1, aflatoxin tổng số
Keywords:
Ground red chili, aflatoxin B1, total aflatoxin
File nội dung:
o1711369.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log