Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 166
Tập 27, số 11 2017

Khảo sát tình hình kháng kháng sinh carbapenem của vi khuẩn Escherichia. coli phân lập từ mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015

The antibiotic resistance survey of Escherichia coli isolated from clinical specimens in Pasteur Insitute of Ho Chi Minh city
Tác giả: Lương Thị Hạnh, Vũ Lê Ngọc Lan, Uông Nguyễn Đức Ninh, Cao Hữu Nghĩa
Tóm tắt:
Khảo sát này được tiến hành với 33 chủng E. coli phân lập từ 2476 mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur Tp.HCM từ 01/2015 – 06/2015. Tiến hành thực hiện kháng sinh đồ với 33 chủng này theo phương pháp Kirby Bauer, tiếp đó thực hiện phương pháp Modified Hodge test nhằm phát hiện các chủng sinh enzyme carbapenemase. Kết quả kháng sinh đồ có 3,1% chủng E. coli kháng với kháng sinh meropenem thuộc nhóm carbapenem, tỉ lệ đề kháng đối với 14 kháng sinh khác như sau: Ampicilline (90,9%), Cephalexine (83,3%), Cotrimoxazole (81,8%), Amoxicillin – Clavulanic acid (78,8%), Tetracycline (75,8%), Piperacilline (72,7%), Ciprofloxacine (63,6%), Gentamicine (51,5%), Ceftazidime (36,3%), Mecillinam (15,2%), Amikacine (3,2%), Netilmicine (3,0%), Colistin (3,0%), Nitrofurantoin (0,0%). Tỉ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli có sự biến đổi, xuất hiện chủng kháng carbapenem với xu hướng ngày càng tăng. Phương pháp Modified Hodge test cho thấy những ưu điểm như vòng vô khuẩn to và rõ ràng hơn. Ngoài ra, phương pháp này còn có thể phát hiện được những chủng âm tính giả với Hodge test thông thường
Summary:
The survey is conducted on 33 E. coli strains isolated from 2476 specimens at Pasteur Institute of HCMC from January 2015 to June 2015. These 33 E. coli strains were susceptibly tested by Kirby-Bauer method, followed by Modified Hodge test for detection of carbapenemase. Result of antibiogramme shows that 3,1% E. coli strains resistant to meropenem of carbapenem group, antibiotic resistance ratio of 14 other antibiotics such as: Ampicilline (90,9%), Cephalexine (83,3%), Cotrimoxazole (81,8%), Amoxicillin – Clavulanic acid (78,8%), Tetracycline (75,8%), Piperacilline (72,7%), Ciprofloxacine (63,6%), Gentamicine (51,5%), Ceftazidime (36,3%), Mecillinam (15,2%), Amikacine (3,2%), Netilmicine (3,0%), Colistin (3,0%), Nitrofurantoin (0,0%). The resistant to antibiotic rate of E. coli has changed. An appearance of carbapenem-resistant strains are increasing. The modified Hodge test showed its advantages as larger and clearer zone of growth inhibition. Beside, it aslo can detect of those that were false negative by Hodge test method.
Từ khóa:
Escherichia coli, carbapenem, carbapenemase, Hodge test, kháng kháng sinh
Keywords:
Escherichia coli, carbapenem, carbapenemase, Hodge test, antibiotic.
File nội dung:
o1711166.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log