Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 323
Tập 27, số 11 2017

Kiến thức và thực hành tiêm chủng của bà mẹ, cán bộ y tế tại các điểm tiêm tỉnh Lâm Đồng, 2016-2017

Knowledge and practice on immunization safety of mothers, health workers at the vaccination sites in Lam Dong province, 2016-2017
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc, Phạm Thị Bạch Yến, Đặng Văn Huyên, Phạm Thị Thùy Trang
Tóm tắt:
Nhằm đánh giá kiến thức, thực hành của cán bộ tiêm chủng, cán bộ giám sát hỗ trợ và kiến thức của các bà mẹ về tiêm chủng, chăm sóc trẻ, theo dõi phản ứng sau tiêm chủngđể có cơ sở khoa học giúp những người quản lý chương trình xây dựng kế hoạch. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang với 387 bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng, 114 cán bộ tiêm chủng, bảo quản vắc-xin và 58 cán bộ giám sát hỗ trợ. Kết quả ghi nhận chỉ có 26,6% bà mẹ biết cách chăm sóc trẻ sau tiêm tại nhà và 12,4% có kiến thức đầy đủ; kiến thức và thực hành đầy đủ về tiêm chủng của nhân viên y tế còn thấp dưới 70%; kiến thức, thực hành bảo quản vắc-xin dưới 80%; và chỉ có 50% cán bộ giám sát hỗ trợ có kiến thức về các quy định tiêm chủng, thực hành đúng giám sát 77,6%. Kết quả trên cho thấy sự cần thiết truyền thông hướng dẫn an toàn tiêm chủng cho các bà mẹ; xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ thực hiện tiêm chủng và cũng như cán bộ giám sát hỗ trợ điểm tiêm.
Summary:
To assess the knowledge and practice of immunization staff, supportive supervisors and mothers' knowledge of vaccination, child care, post-vaccination follow-up to provide a scientific basis for program manager to make planning. Lam Dong Preventive Medicine Center conducted a cross-sectional study with 387 mothers of immunized children, 114 immunization staff and 58 supportive supervisors. Only 26.6% of mothers knew how to take care of their children at home after vaccination and 12.4% had adequate knowledge; The knowledge and practice vaccination of health workers remains low under 70%; knowledge and practice of preserving vaccines under 80%; Only 50% of the supervisors had knowledge about immunization regulations, 77.6% of them practiced proper supervision. The results indicate to need the vaccination safety guidance for mothers; Develop training plan for immunization staff and also supervisors at the vaccination site.
Từ khóa:
An toàn tiêm chủng, vắc-xin, tiêm chủng mở rộng
Keywords:
Vaccination safety, vaccines, expanded vaccines
File nội dung:
o1711323.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log