Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 27
Tập 27, số 11 2017

Mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng với týp và nồng độ virút Dengue trong sốt xuất huyết Dengue trẻ em

The corelation of clinical and subclinical presentations with Dengue serotypes and plasma viral load in Dengue hemorrhagic fever in children
Tác giả: Trần Thanh Hải, Tạ Văn Trầm
Tóm tắt:
Mô tả tiến cứu được thực hiện nhằm xác định sự tương hợp giữa triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng với týp và nồng độ DENV trong SXHD ở bệnh nhân nhập Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong thời gian 2009 - 2014. Kết quả cho thấy có 481 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và các kết quả ghi nhận: cao nhất là nhiễm DENV-1 (44,7%). Khả năng vào sốc của bệnh nhân nhiễm DEN-2 và DEN-1 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các týp khác. Nồng độ DENV giảm dần theo ngày sốt. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ DENV, tình trạng sơ nhiễm-tái nhiễm trong nhóm SXHD không sốc và có sốc. Týp DENV có ý nghĩa tiên lượng sốc SXHD, không tìm thấy mối liên quan giữa nồng độ DENV với các triệu chứng lâm sàng và cận lậm sàng được khảo sát.
Summary:
A prospective cohort study was performed to determine the correlation of clinical and subclinical presentations with dengue serotypes and plasma viral load. We selected 481 patients who suffer fever less than 72 hours. The result presents the patients with DENV-1 infection werehighest (44.7%). The progression of disease to DSS of DENV-2 and DENV-1 infected patients were significantly higher than the other serotypes (DENV-3 and DENV- 4).There was not the statistically differences between DENV viremia in non- shock DHF and DSS groups. Dengue serotypes could be utilized for the prognosis of DSS and DENV. There was no corelation of dengue plasma viral loadwith clinical and subclinical presentations in this study..
Từ khóa:
triệu chứng lâm sàng, nồng độ DENV, sốt xuất huyết Dengue
Keywords:
subclinical presentations, dengue serotypes, Dengue hemorrhagic fever (DHF).
File nội dung:
o1711027.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log