Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 301
Tập 27, số 11 2017

So sánh đáp ứng miễn dịch của cộng hợp Ochratoxin A-albumin huyết thanh bò tạo thành bằng phương pháp ester hoạt hóa trong môi trường Micelle và không Micelle

Compare immune responses of Ochratoxin A-bsa conjugates produced from activated ester method with and without Micelle
Tác giả: Dương Ngọc Diễm, Đỗ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Tóm tắt:
Ochratoxin A (OTA) là hapten nên không có tính sinh miễn dịch. Để tạo ra kháng thể đặc hiệu, hapten cần được liên kết với protein mang là albumin huyết thanh bò (bovin serum albumin, BSA) để tạo cộng hợp có tính sinh miễn dịch. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm so sánh đáp ứng miễn dịch của cộng hợp OTA-BSA tạo thành bằng phương pháp ester hoạt hóa trong môi trường micelle và không micelle. OTA được cộng hợp vào BSA bằng phương pháp ester hoạt hóa trong môi trường không micelle (phương pháp 1) và micelle (phương pháp 2). Tiến hành gây miễn dịch hai loại cộng hợp OTA-BSA trên thỏ và đánh giá khả năng đáp ứng bằng cột sắc kí ái lực miễn dịch (immuno affinity chromatography, IAC). Kết quả cho thấy dung lượng cột IAC tương ứng với phương pháp 1 và 2 lần lượt là 16 ng và 150 ng. Do đó, sử dụng phương pháp ester hoạt hóa trong môi trường micelle tạo cộng hợp OTA-BSA phù hợp với yêu cầu sản xuất kháng thể đặc hiệu với OTA.
Summary:
Ochratoxin (OTA) is hapten and thus is devoid of any immunogenicity. Antibody can be raised to hapten by immunization with the immunogenic conjugate, which made up of OTA convalently linked to protein carrier such as BSA. The study was conducted to compare immune responses of ochratoxin A-BSA conjugates produced from activated ester method with and without micelle. OTA is coupled to BSA via activated ester method with micelle (method 1) and without micelle (method 2). Two types of OTA-BSA conjugate were used as an immunogen to produce specific rabbit antibodies. These antibodies were compared by using immune-affinity chromatography (IAC). IACs couple with these antibodies were able to concentrate OTA solution with a capacity of 150 and 16 ng, respectively. Therefore, preparation of immunogenic OTA-BSA conjugate from activated ester method with micelle is appropriate to generate specific antibodies against OTA
Từ khóa:
Ochratoxin, cộng hợp OTA-BSA, ester hoạt hóa, micelle
Keywords:
Ochratoxin, OTA-BSA conjugate, activated ester method, micelle
File nội dung:
o1711301.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log