Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 143
Tập 27, số 11 2017

So sánh giải trình tự định danh Leptospira spp trên hai gen mục tiêu rpoB và 16S rRNA

Comparative sequence analysis of the two genes rpoB and 16S rRNA to identify Leptospira species
Tác giả: Hoàng Kim Loan, Đinh Thị Ngọc Anh, Lạc Ngọc Thêm, Nguyễn Viết Chánh, Phùng Lê Trâm, Nguyễn Minh Châu, Lê Thanh Tùng, Phạm Công Trung, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Nhằm giới thiệu một công cụ mới trong việc định danh, góp phần tìm hiểu, xác định đặc tính di truyền một cách chính xác và đầy đủ các chủng Leptospira lưu hành tại Việt Nam, bổ sung thông tin về dịch tễ học Leptospirosis, chúng tôi tiến hành nghiên cứu so sánh kết quả giải trình tự trên hai gen mục tiêu rpoB và 16S rRNA. Nghiên cứu thực hiện trên 7 mẫu AND từ mô thận động vật gặm nhấm được giải trình tự, phân tích đặc tính di truyền của nucleic acids trên gen rpoB, tiến hành so sánh với kết quả nghiên cứu đã công bố trước đây trên gen 16S rRNA của cùng mẫu ADN. Kết quả cho thấy, cả 7 mẫu định danh trên gen rpoB đều thuộc nhóm Leptospira gây bệnh. So sánh độ tương đồng với các chủng đã công bố trên Gen Bank, chúng tôi thấy: có 4/7 mẫu có kết quả giống nhau trên hai gen, 3/7 mẫu có kết quả định danh khác nhau giữa hai gen. Kết quả này khẳng định, hoàn toàn có thể áp dụng gen rpoB trong việc sàng lọc định danh Leptospira từ mẫu mô nhằm định danh, phân tích đặc tính di truyền ban đầu Leptospira và khả năng phát hiện loài mới. Để củng cố và gia tăng tính chính xác của việc định danh Leptospira trên gen rpoB cần tiến hành nghiên cứu thêm trên mẫu lâm sàng và mẫu phân lập vi sinh; so sánh phân tích với một số gen khác trong áp dụng trong phân tích di truyền Leptospira.
Summary:
In this study, seven DNA samples from rodent kidney tissueswere sequenced, analyzed the genetic characteristics of the nucleic acids on the rpoB gene. Based on the same DNA sample, wee also compared to the previously published results of the 16S rRNA gene in order to, introduce a new tool for identifying, and characterizing the genetic definitely of Leptospira strains, support information on Leptospirosis epidemiology in Vietnam. The results showed that all seven samples analysed on the rpoB gene sequences belonged to the pathogenic Leptospira group. In determining the similarity with the strains published on Gen Bank: 4 out of 7 samples have the similar on two genes, 3/7 have different genetic analysis. These results showed that analysis of rpoB gene can be applyed to initial screening Leptospira from tissue samples for identification and analyzing Leptospira genetic characteristics or detecting new species. In order to support and enhance the accuracy of the identification of Leptospira by rpoB gene as well as to provide sufficient information on epidemiology, analysis should be performed on clinical and isolation samples and combined with analysis other genes for use in genetic analysis Leptospira
Từ khóa:
gen rpoB, Leptospira, Việt Nam
Keywords:
gen rpoB, Leptospira, Việt Nam
File nội dung:
o1711143.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log