Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 235
Tập 27, số 11 2017

Tình hình kháng kháng sinh lậu cầu khuẩn được phân lập trên mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 - 2015 đến tháng 06 - 2017

Antibiotics resistant impact of Neisseria gonorrhoeae that have been isolated at Pasteur Institute in HCMC from January 2015 to June 2017
Tác giả: Nguyễn Hữu An, Lê Văn Bảy, Lý Thành Hữu, Vũ Lê Ngọc Lan, Uông Nguyễn Đức Ninh, Cao Hữu Nghĩa
Tóm tắt:
Nghiên cứu này phân lập được 60 chủng vi khuẩn Lậu trong 2.398 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân nghi ngờ viêm nhiễm đường sinh dục do Lậu cầu khuẩn gây ra, chiếm tỷ lệ: 2,51%. Trong đó, tỷ lệ ở nam (93,3%) cao hơn 13 lần tỷ lệ ở nữ (6,7%); nhóm 25-49 tuổi là cao nhất (86,7%) so với nhóm dưới 24 tuổi (10%) và nhóm trên 50 tuổi (3,3%). Một trăm phần trăm (60 chủng) Lậu cầu khuẩn phân lập được kháng với Tetracylin, Ofloxacin. Tỷ lệ Lậu cầu kháng với Penicillin và Ciprofloxacin lần lượt là 78,33% và 95%. 100% còn nhạy Lậu cầu với Spectinomycin. Đáng báo động là có 70,27% và 51,67% lần lượt là tỷ lệ giảm nhạy cảm với Cefixime và Ceftriaxone.
Summary:
In this study, 2.398 specimens of genital tract infections were collected, obtained 60 isolates of Gonorrhea. The incidence of gonorrhea was 2.5%. Of these, the proportion of males (93.3%) was higher than females (6.7%). The 25-49 age group was the highest (86.7%) compared to the under 24 age group (10%) and the over 50 age group (3.3%). One hundred percent Gonorrhea (60) isolates were resistant to Tetracylin, Ofloxacin. Resistance to Penicillin and Ciprofloxacin are 78.33% - 95%, respectively. 100% Gonorrhea isolates were sensitive to Spectinomycin. The alarm was 70.27%, 51.67% respectively Gonorrhea isolates decreased sensitivity to Cefixime and Ceftriaxone
Từ khóa:
Lậu cầu khuẩn, Neiseria gonorrheoae, Bệnh STDs, Cefixime, Ceftriaxone
Keywords:
Neisseria gonorrhoeae, Sexually Transmitted Diseases, Cefixime, Ceftriaxone.
File nội dung:
o1711235.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log