Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 222
Tập 27, số 11 2017

Tình hình tuân thủ quy trình chuẩn giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi tại khu vực phía Nam, 2014-2016

Compliance of standard operating procedure (SOP) of HIV sentinel surveillace plus behaviors (HSS+) in Southern Vietnam, 2014-2016
Tác giả: Trần Phúc Hậu, Phạm Duy Quang, Khưu Văn Nghĩa, Nguyễn Duy Phúc, Phạm Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Bích Hồng, Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng
Tóm tắt:
Khảo sát việc tuân thủ quy trình chuẩn (SOP) giám sát trọng điểm HIV (HSS)/ giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi (HSS+) và mô tả chiều hướng dịch HIV của khu vực phía Nam. Chúng tôi phân tích dữ liệu từ 20 báo cáo sau giám sát thực địa tại 10 tỉnh/thành triển khai HSS/HSS+ năm 2014 và 2016. Đánh giá dựa vào 9 tiêu chí, mỗi tiêu chí cho 1 điểm. Kết quả tuân thủ quy trình được phân thành 3 loại: trung bình, khá và tốt. Phân tích cho thấy có 8/10 tỉnh tuân thủ tốt SOP vào năm 2014 và 9/10 tỉnh vào năm 2016. Sáu tỉnh có cải thiện việc tuân thủ SOP vào năm 2016 là Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT), Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An và Kiên Giang. Hai tỉnh có sự cải thiện vượt hạng từ khá lên tốt là Đồng Tháp và Long An. Dịch HIV (khu vực phía Nam) trong các nhóm nguy cơ cao có xu hướng giảm ở giai đoạn 2012-2016 (tiêm chích ma túy và phụ nữ mại dâm) ngoại trừ nhóm nam quan hệ đồng tính nam. Quy trình chuẩn là cơ sở đánh giá khách quan và các tỉnh/ thành cần tuân thủ tốt quy trình chuẩn để đảm bảo chất lượng số liệu giám sát nhằm xác định đúng tình hình dịch tễ HIV của địa phương.
Summary:
The artciles explores compliance of stardard operating procedures (SOPs) for implementation of the HIV sentinel surveillance plus behaviors (HSS+) and describes trends of the HIV epidemic in Southern Vietnam. We analyzed data from 20 reports of post field trip supervisions of 10 provinces conducting HSS+ in 2014 and 2016. We used a set of nine criteria, each criterion being scored one point, to group levels of compliance into three categories, including Average, Fair, and Good. Eight and nine out of ten provinces were found to have good compliance in 2014 and 2016 respectively. Six provinces had improved compliance in 2016, including Bình Dương, BRVT, Dong Nai, Dong Thap, Long An và Kien Giang. Dong Thap and Long An both had leaped from fair to good compliance. The HIV epidemic in southern Vietnam was on a downward trend during 2012-2016 (among people who inject drugs and female sex workers) with an exception of the MSM group. HSS+’s SOP is an objective tool to evaluate implementation of HSS+ and provinces should comply with the SOP to assure quality of HSS+ data so as to have a correct epidemiological profile of each respective provice.
Từ khóa:
Quy trình chuẩn, SOP, Giám sát trọng điểm, HIV, khu vực phía Nam
Keywords:
SOP, HIV sentinel surveillance plus behaviors, HSS+, Southern Vietnam
File nội dung:
o1711222.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log