Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 114
Tập 27, số 11 2017

Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch của epitope tế bào B được dự đoán từ kháng nguyên NA của virus cúm A/H5N1

Immunogenicity evaluating of a B-cell epitope predicted from influenza virus A/H5N1 NA antigen
Tác giả: Trần Thị Hồng Kim, Phan Thị Châu Loan, Nguyễn Thanh Long, Trần Linh Thước
Tóm tắt:
Trước đây, bằng công cụ tin sinh học, chúng tôi đã dự đoán được một epitope bảo tồn được nhận diện bởi tế bào B, kí hiệu là NaBc, là một peptide gồm 21 axit amin liên tục trên vùng bảo tồn của kháng nguyên Neuraminidase (NA) của virus cúm A/H5N1. Nhằm làm tăng tính sinh miễn dịch đặc hiệu của epitope tế bào B này, protein gồm ba lần trình tự epitope lập lại đã được tổng hợp bằng kỹ thuật tái tổ hợp gen nhờ chủng chủ biểu hiện là vi khuẩn Escherichia coli. Tính sinh miễn dịch của epitope dưới dạng protein tái tổ hợp được tổng hợp trong E. coli (GST-(NaBc)3) được kiểm tra bằng cách gây miễn dịch trên chuột và phương pháp ức chế enzym Neuraminidase của virus cúm. Kết quả cho thấy kháng nguyên GST-(NaBc)3 đã được tổng hợp thành công, kháng huyết thanh chuột tiêm GST-(NaBc)3 ở độ pha loãng ¼ có thể ức chế 25% hoạt tính enzym neuraminidase của virus cúm A/Vietnam/CD293/2013(H1N1).
Summary:
Previously, using bioinformatic tools, we have succesfully predicted conserved B cell epitopes NaBc, a peptide of 21 aminoacids on conserved domains of NA antigen from H5N1 influenza A virus. To increase the immunogenicity of this B cell epitope, protein molecule containing three sequences of epitope has been synthetized as the recombinant using genetic manipulating techniques with Escherichia coli as host cell. The immunogenicity of the recombinant protein (GST-(NaBc)3) was examined by immunization in mice. Using neuraminidase inhibition (NAI) method, the results show that recombinant protein GST- (NaBc)3 antisera at dilution ¼ could inhibit 25% of the NA enzymatic activity of influenza virus A/Vietnam/CD293/2013(H1N1). While the trade vaccine antisera could inhibit 31,44% of the NA enzymatic activity of influenza virus A/Vietnam/CD293/2013(H1N1) at the same dilution
Từ khóa:
tế bào B, kháng nguyên Neuraminidase,virus cúm A/H5N1
Keywords:
B-cell epitope, Neuraminidase inhibition assay, influenza A/H5N1 virus
File nội dung:
o1711114.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log